Skovbrug

Danske juletræer nr. 1 i Europa

NORDJYLLAND:Danmark har i dag en position som Europas førende eksportør af juletræer og klippegrønt. Dansk Juletræsdyrkerforening regner med, at der i år eksporteres ca. 10 millioner juletræer. Stort set alle lande i Europa modtager danske træer. Selv Norge og Sverige importerer traditionen tro en halv million juletræer fra Danmark. Dette er selvsagt en ydmygelse for vore skovrige naboer, men faktum er, at vore nordiske brødre slet ikke er i stand til at konkurrere med de effektive danske juletræsproducenter, hverken på pris eller kvalitet. Danske juletræer eksporteres til så fjerne destinationer som Filippinerne, Singapore og Japan, men de helt store markeder er i Tyskland, England og Frankrig, hvor Dansk Juletræsdyrkerforening står for en professionel markedsføring af træerne. Efter 15. november, hvor skovningen normalt starter, slides de danske motorveje tynde af den hær af lastvognstog, som transporterer danske juletræer og dansk klippegrønt til "Familien Europa". Ca. 10 millioner juletræer svarer til 8.000 lastvognstog. Hertil kommer eksporten af klippegrønt til adventskranse, gravdækning, m.m., som fylder over 1.000 lastvognstog. Den spæde begyndelse til det danske "juleeventyr " skete i 1950'erne, og udviklingen tog for alvor fart i 70'erne, hvor man startede med at dyrke ædelgran. Danmarks førerposition er først og fremmest opnået via de dygtige producenters arbejde med at forbedre dyrkningen og ikke at forglemme en række eksportører, som ikke er bange for at arbejde i døgndrift i månederne op til jul. Det milde danske klima, som giver næsten perfekte vækstbetingelser for især nordmannsgran, er også en afgørende faktor. Der er i højsæsonen beskæftiget godt 5.000 i den danske pyntegrøntbranche, og der eksporteres årligt for ca. 750 mio. kr. juletræer og for ca. 250 mio. kr. klippegrønt. Det er måske ikke meget i det overordnede eksportbillede, men yderst vigtigt for de involverede. Og én milliard kroner i valuta-indtægter er ikke så ringe endda for branche, som har en salgssæson på bare to måneder.