EMNER

Danske lærere er Nordens mest utilfredse

Lønnen gør det ikke alene, og det gør gode arbejdsbetingelser heller ikke. Selv om danske folkeskolelærere har en bedre startløn og færre undervisningstimer end deres kolleger i Sverige, Norge, Finland og Island, er jobbet ikke mere tillokkende. En ny undersøgelse fra Nordisk Ministerråd viser, at Danmark skiller sig ud ved at have de bedste arbejdsbetingelser målt på løn og timetal. Alligevel har danske seminarier oplevet, at antallet af ansøgere er faldet med 36 procent fra 2003 til 2007. Samtidig er frafaldet på seminarierne steget betydeligt, så det i 2006 var næsten halvdelen af de mandlige studerende, som forlod studiet i utide. Til sammenligning har Island et frafald på 20 procent og Sverige på 23 procent. Bedst ser det ud i Finland, hvor lærerne uddannes på universiteterne, og hvor forholdsvis flere søger ind og fuldfører deres uddannelse. Forskellen kan ifølge undervisningsminister Bertel Haarder (V) skyldes, at lærerne her har højere status, end de har i Danmark. - Vi kan se, at lærere har højere status i Finland end i Danmark trods en markant lavere startløn, siger ministeren og henviser til, at der herhjemme arbejdes på at give lærerne mere status. Blandt andet er det faglige niveau hævet på seminarierne. /ritzau/

Forsiden