Danske minkskind sælger

Eksporten er nu Danmarks næststørste inden for landbrugsprodukter

Danske minkskind har overhalet dansk ost på eksportmarkedet. Foto: Kim Dahl Hansen

Danske minkskind har overhalet dansk ost på eksportmarkedet. Foto: Kim Dahl Hansen

Uanfægtet af antipelskampagner fortsætter den massive efterspørgsel på danske minkskind. Nye tal fra Landbrug & Fødevarer for landbrugseksporten i årets første tre kvartaler viser det. Fra januar til september 2011 steg minkeksporten med 24 pct. i forhold til samme periode i 2010. Minkskind er nu Danmarks 2. største landbrugseksportvare, større end osteeksporten og kun overgået af svinekød. Den samlede værdi af eksporten i de 3 kvartaler er opgjort til 7,593 milliarder kroner. Efterspørgslen er domineret af massiv tilstedeværelse af asiatiske kunder, oplyser pelsdyravlernes auktionshus, Kopenhagen Fur. - Vi har meget tidligt satset på Kina som et vigtigt fremtidigt marked, og det er en næste 20-årig målrettet indsats, som vi i dag høster frugterne af. Samtidig har vi satset på at producere en helt særlig kvalitet, som gør, at danske minkavlere vurderes som verdens bedste. Det betyder, at et dansk minkskind indbringer ca. 100 kr. mere end andre europæiske skind. Det giver danske minkavlere en årlig mer-indtjening på ca. 1,4 milliarder kroner. De danske minkavlere er derfor i dag langt mere konjunkturrobuste end tidligere, siger adm. direktør Torben Nielsen, Kopenhagen Fur. Skind for 609 mio. solgt Pelsdyravlerne har taget hul på en ny salgssæson med den netop afholdte december-auktion. 1,3 millioner minkskind blev solgt til meget høje priser og dermed fortsatte trenden med stor efterspørgsel. På tre dage omsatte Kopenhagen Fur, for 609 millioner kroner. Gennemsnitprisen på de solgte minkskind endte på 435 kroner. Branchen oplever imidlertid, at det har været svært at omsætte succes til produktion og arbejdspladser på grund af kommunalt bureaukrati. Der er dog nu kommet lidt skub i sagerne. - Vi hilser med glæde, at der nu er kommet gang i miljøgodkendelserne, således at de gode tider også kan omsættes i øget produktion og stigende beskæftigelse. Den kinesiske højhastighedsbane mellem Shanghai og Beijing blev bygget på fire år, hvilket nogenlunde svarer til sagsbehandlingstiden i en gennemsnitlig dansk kommune for at opføre en minkhal, bemærker Torben Nielsen. - I en globaliseret verden er det naturligvis ødelæggende for dansk økonomi, at et absurd bureaukrati kvæler de initiativer, der trods alt stadig udvises i erhvervslivet. Nu er det dog blevet bedre, men der er stadig plads til forbedring, tilføjer han. 99,9 procent i orden På enkelte farme fandt Fødevarestyrelsens Rejsehold i sin seneste kontrolkampagne kritisable forhold, som gav ny næring til den løbende antipelskampagne i Danmark. -Men sandheden er, at der var tale ombesøg på særligt udvalgte risikofarme. Og selv her angik de kritisable forhold kun 0,1 pct. af dyrene. Hos de 99,9 pct. var forholdene i orden, understreger mediechef Søren Jessing Jespersen, Kopenhagen Fur. Det drejer sig om 128 ud af 90.000-100.000 tilsete dyr, fremgår af rapporten fra rejseholdet. Tallene er bedre end for såvel ko- som svinebesætninger.