Danske økologer til Ægypten

ÅRHUS:Der er knaphed på øko-varer i Danmark, og for at dække efterspørgslen importeres fødevarer fra bl.a. Ægypten. Betingelserne for økologisk landbrug i ørkenlandet er nærmest ideelle, og det har fået danske landmænd til at tænke i globale baner. De hjemlige dyrkere af økologisk frugt og grønt har nemlig fået blod på tanden til selv at starte en produktion op i Ægypten. Der kan de fleste afgrøder høstes to gange om året, og det tørre klima sørger for at holde afgrøden næsten fri for angreb af skimmelsvampe. Niels Nørskov, international koordinator for økologer på Dansk landbrugsrådgivning i Skejby støtter varmt, at danske økologiske landmænd begynder at tænke internationalt. - Det øger økologernes mulighed for indtjening og er med til at udvikle Ægypten. Den danske ambassade i Cairo og Danida har taget kontakt til danske producenter og orienteret om de store potentialer i partnerskaber i ægyptisk landbrug.