EMNER

Danske salmer i Canada

Hune sogn får i dag besøg af C.C. Jessen, der i Kirkeladen vil fortælle om sin tid som vikarpræst i Canada.

C.C. Jessen fortæller i Hune i dag.

C.C. Jessen fortæller i Hune i dag.

C.C. Jessen er folkekirkepræst med mange år bag sig, bl.a. i Skagen. De fleste vendelboer har familie i Canada. I halvtredserne var der en stor bølge af udvandring over Atlanterhavet bl.a. på grund af arbejdsløshed og usikre muligheder herhjemme. En tidligere udvandringsbølge i tyverne havde tilsvarende baggrund. En del danskere kom helt over til det vestlige Canada, hvor de i staten Alberta slog sig ned og fik et livsgrundlag i landbrug, senere i håndværk og industri. Med sig hjemmefra havde de dansk kultur og kristendommen som deres religion. Derfor byggede de skoler og kirker, og stadig samles disse emigranter og deres efterkommere til dansk gudstjeneste i de to store byer i Alberta, Edmonton og Calgary. Pastor C.C. Jessen fik i 2008 opfordring til at vikariere som præst i menigheden i Edmonton. Det blev til fem måneder i en spændende lille menighed under fremmedartede forhold. Kirkeliv og menighedsarbejde foregik hovedsageligt på engelsk, men hver anden søndag var gudstjenesten på dansk. Menigheden støttes af organisationen "Danske Sømands- og Udlandskirker", der sørger for udsendelse af danske præster adskillige steder på kloden. C.C. Jessen er kendt i sognet, da han har virket af og til som afløser i Hune. Især i perioden som vikarpræst i Jetsmark under Michael Bergs studieorlov. Ved sognemødet vil han fortælle om arbejdet i Edmonton og om den historiske og den folkelige baggrund for, at der synges danske salmer ved foden af Rocky Mountains.