EMNER

Danske soldater i Afghanistan:

{ Danmark har i alt cirka 350 soldater i Afghanistan. De fleste er netop blevet udstationeret i det sydlige Afghanistan, hvor Taliban-militsen opererer. I det beslutningsforslag, som et bredt flertal i Folketinget vedtog forud for udstationeringen, lægges der vægt på, at de danske soldater skal hjælpe til med humanitære genopbygningsopgaver. Men de skal også bidrage til sikkerheden i landet. Blandt partierne er der opstået uenighed om, i hvor høj grad styrken skal bruge kræfterne på direkte at nedkæmpe Taliban-militsen. De danske soldater en del af NATOs ISAF-styrke og målet er at hjælpe den afghanske regering med at skabe stabilitet og fred i hele landet blandt andet via indhentning af efterretninger og samarbejde med lokalt politi/militær. NATO-styrkerne, herunder danskerne, er under daglige angreb i den sydlige Helmand-provins.