EMNER

Danske virksomheder fusionerer i stor stil

Værdien af fusionerne er eksplodere

KØBENHAVN:Danske virksomheder har overtaget eller er fusioneret med andre virksomheder i stor stil de første 11 måneder af 2004. I perioden blev der således foretaget transaktioner for 112 mia. kr. Det svarer til en stigning på 90 procent sammenholdt med hele 2003. Antallet af transaktioner er steget med 14 procent fra 356 i hele 2003 til 406 ved udgangen af november i år. Det viser en undersøgelse af danske M&A-aktiviteter (fusioner og virksomhedsovertagelser, red.) foretaget af det internationale analyseinstitut Dealogic. Det er en udvikling, som leder af KPMG's Corporate Finance-afdeling Søren Milner betegner som meget stærk. - Udviklingen er et resultat af sammenfaldet af en række enkeltstående positive forhold: Et stærkt indenlandsk økonomisk opsving, stærke internationale finansielle markeder og lav rente, stor opkøbslyst fra amerikanske virksomheders side og ikke mindst glubende appetit fra PE-husene (særlige finansielle investorer, red.) til at bruge de mange midler, de har til rådighed til investering, siger Søren Milner. Den store stigning i den samlede værdi af danske transaktioner skal ifølge KPMG hovedsageligt ses i lyset af et betydeligt antal store blockbuster-transaktioner. Det gælder blandt andet Carlsbergs køb af Orklas ejerandel i Carlsberg Breweries, fusionen mellem Group 4 Falck og Securicor, Elsams køb af Nesa og TDC's køb af Song Networks. Målt i antallet af transaktioner er Sverige og USA de mest aktive købere af danske virksomheder. Svenskerne har overtaget 20 danske virksomheder, mens amerikanere har foretaget 15 opkøb. Målt i antal er Norden stadig det område, hvor danske virksomheder er mest aktive med 22 køb i Norge og 16 i Sverige. ISS er stadig det mest aktive selskab på opkøbsområdet med 96 køb mellem januar og december. I 2004 er telekommunikation og fødevarer og tekstil & møbler de to sektorer med størst aktivitet målt på værdi. Der har i alt været 43 transaktioner med en samlet værdi på 39 mia. kr. Målt i antallet af transaktioner er det professionelle serviceydelser, der ligger højst med 88 transaktioner til en værdi af ni mia. kr. - Hvor året begyndte med en offentliggørelse af en række efter danske forhold meget store transaktioner, har vi hen over året set, at det har ført til en stigende positiv afsmitning inden for de mindre og mellemstore transaktioner. Der er bekendtgjort flere fusioner og frasalg til gennemførelse i 2005, som uden tvivl vil have en fortsat positiv indflydelse på det danske M&A-marked, siger Søren Milner og peger på planerne om sammenlægning af Arla Foods og hollandske Campina og Københavns Fondsbørs og den svensk-finske OMX-børs. /ritzau/