Danske virksomheder skal være kreative

Danmark er et af de få lande i vernden, hvor kunst og klassisk dannelse er kendt for at skabe vækst

Skolevæsen 12. december 2004 05:00

Af Sara Sievers KØBENHAVN:Medarbejderne i Eksportkredit Fonden og i en afdeling af Siemens modtager hver dag, når de møder på arbejde og tænder deres computer, et link med en dannelsesoplevelse fra firmaet Philia. Linket indeholder et billede og en supplerende tekst. Billedet kan eksempelvis være et maleri af den fynske maler Johannes Larsen, der forestiller trækfugle over havet. Klikker man videre, kan man læse informationer om den fynske malers liv og naturalistiske kunstneriske tilhørsforhold. Ved siden af findes i en boks fakta om knortegåsen, og en bid prosa om trækfugle: "Fugletrækket er et uhyre Strøm af Længsel, paa Vej mod Målet" fra novellen Peter og Rosa fra Karen Blixens "Vintereventyr". Brug for oplevelser Meningen er, at medarbejderne skal lære noget, og allerhelst reflektere over det, de har set og læst. Kunst kan bevirke, at man tænker mere kreativt og vender tingene på hovedet. Forhåbentligt kan det hjælpe medarbejderne med skæve og anderledes løsninger på helt konkrete arbejdsopgaver. Samt at de forhåbentligt bliver gladere for at møde på arbejde, siger billedkunstner og Lise Lotte Duch, der driver firmaet Philia sammen med Tabita Svendsen, som også er uddannet indenfor kunst og formidling. Lise Lotte Duch fik ideen for to et halvt år siden, da hun var ansat på en arbejdsplads, hvor der cirkulerede mails rundt af en ikke særlig positiv karakter. Hun kom til at tænke over, at man måtte kunne lave noget med mails, der havde et mere opbyggeligt indhold, fortæller Lise Lotte Duch, der er uddannet på kunstakademiet og som har en overbygning i kunstformidling. Grundlæggende er ideen, som virksomhederne køber, at de ved at give deres medarbejdere en oplevelse eller en viden om noget, der rækker ud over løsningen af dagligdagens opgaver, får dygtigere, mere bredsporede og mere motiverede medarbejdere. Den vej, som erhvervslivet ellers primært har bevæget sig igennem, er rationalitetens vej. I det senmoderne samfund er vi nået til et punkt, hvor vi har forkortet produktionsprocesseerne, hvor produktionen er flyttet ud fra mange virksomheder, og hvor det, der skaber vækst i samfundet, er viden, kreativitet og innovation. Det betyder, at virksomhederne, for at få de kompetencer frem hos medarbejderne, må give deres medarbejdere nogle oplevelser, som appellerer til de mere følelsesmæssige aspekter af livet, siger Lotte Darsø, der er leder af "Den Kreative Alliance", under Learning Lab Denmark. Learning Lab denmark blev i 1999, under den tidligere regering, bedt om at undersøge og forske i, hvorledes man bedre kunne få kunst og erhvervsliv til at spille sammen i Danmark. Projektet har kørt videre under den nuværende regering, og indtil videre har det blandt andet udmøntet sig i rapporten "Artfull Creation, Learning Tales of -Arts-in-business". Ud til horisonten Ifølge Lotte Darsø er Danmark et af de lande i verden, hvor mange virksomheder opdaget, at der kan komme et frugtbart og vækstskabende samarbejde ud af at benytte kunstnere eller ansætte dem i virksomheden. På Learning Lab Denmark har de ofte besøg fra andre lande i Europa, der kommer for at lære af de erfaringer, vi har samlet sammen i Danmark. - Tidligere var vores liv meget mere opdelt i forskellige søjler. En søjle var erhvervsliv og job, en anden privat- og familieliv, en tredje kulturliv, fjerde politik og så videre. Men alle disse søjler, er jo i virkeligheden tæt forbundet og påvirker hinanden. Grænserne smelter sammen, siger professer Per Øhrgaard, der sammen med virksomhedshistoriker Joakim Lund er manden bag et nyt studie Center for Europæiske Kulturhistorier på Handelshøjskolen i København. Ideen med studiet er, at give dannelse en renæssance. I dag er det nemlig ikke nok at kunne sit fag, man skal have en horisont, der rækker ud over det. Og ifølge Per Øhrgaard er det ikke skolens skyld, at de unge ikke længere har en bred kulturel baggrund. Skolen har fået så mange andre opgaver, de skal tage sig af at undervise eleverne i. - De studerende skal lære at forstå deres europæiske identitet og de kultursammenhænge, som de lever i. Det vil ruste dem bedre til at klare sig i det globaliserede erhvervsliv, fordi det betyder, at de bedre kan indgå i relationer med deres kunder fra andre kulturer. Det kan forhindre, at kontrakter ryger på gulvet på grund af misforståelser, talemåder og referencer, man ikke kender til, mener professor Per Øhrgaard. Der er ingen tvivl om, at det er begyndelsen på et nyt paradigme. Man taler om oplevelsessamfundet, hvor oplevelser, ud over de almindelige daglige opdrag skal hjælpe med at fastholde de dygtige medarbejdere og anspore dem til at kunne tænke i alternative løsningsmetoder. At virksomheden tilbyder sine medarbejdere personlig udvikling, er essentielt på fremtidens arbejdsmarked, hvis man vil være en attraktiv arbejdsplads. Og ligesom man længe har talt om virksomhedernes sociale ansvar, så begynder man nu at tale om, at erhvervslivet også har et dannelsesansvar og et kulturelt ansvar, siger Lotte Darsø. Arbejdet fylder mere Mange vil nok spørge, hvorfor at det pludselig er blevet erhvervslivets ansvar at opdrage deres medarbejdere kulturelt? - Tendensen hænger sammen med en generel tendens i samfundet, hvor staten reducerer sin rolle og privatiserer ting, der før var et offentligt anliggende. Derfor har erhvervslivet overtaget en del af det ansvar og får større indflydelse, siger Per Øhrgaard. Tabita Svendsen og Lise Lotte Duch mener også, at det skyldes, vi bruger mere og mere tid på vores arbejde. - Det er de færreste, der i dag bruger tid på at fordybe sig i kunst og litteratur. Vi har travlt og alting går meget hurtigere. Vi har mobiler, internet og tv som gør, at vi sjældent giver os selv pauser og går på museum og fordyber os kulturelt. Det betyder også, at kunsten bliver sværere tilgængelig, og få forstår og fanger referencerne i kunsten, fordi de ikke kender til historien, siger Tabita Svendsen. Philia håber, at flere virksomheder vil gøre noget aktivt for at integrere kunsten i arbejdslivet. - Der er lige lavet en undersøgelse fra Institut fra Fremtidsforskning, der viser, hvor vigtigt det er med små pauser i løbet af en arbejdsdag. Der tror vi virkelig på, at det kan gavne medarbejdere og virksomhed at lade sig inspirere af kunst eller litteratur og lade tankerne flyde, siger Tabita Svendsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...