Dansker kræves idømt forvaring

Straffen skal ændres fra fængsel til forvaring. Det er kravet fra den norske anklagemyndighed, når 42-årige Kim Poulsen fra Aalborg i dag stilles for den norske landsret.

I februar blev nordjyden idømt 16 års fængsel for drabet på en ung kvinde i Norge og for grove overfald mod flere kvinder i hjembyen Aalborg. Hovedpersonen nægter sig skyldig i de alvorlige anklager og ankede omgående tingrettens dom til det norske svar på landsretten - lagmannsretten i Stavanger. Han er farlig Anklageren mener i stedet, at en dom på 18 års forvaring med en mindstetid på 10 år er passende. Den norske anklagers holdning er, at nordjyden med sine forbrydelser har afsløret, at han er så farlig, at han ikke skal afsone under normale vilkår. Blandt andet med mulighed for prøveløsladelse og dermed risiko for, at han går ud igen og laver en tilsvarende forbrydelse. Den norske anklager, statsadvokat Tormod Haugnes, håber på, at han i ankesagen får større opbakning til sit krav om forvaring fra de to retspsykiatere, der har lavet mentalundersøgelse af danskeren, mens han har siddet i Stavanger fængsel. De to sagkyndige vidner var nemlig i tingretten meget tilbageholdende med at udtale sig om deres syn på danskerens sociale og personlige tilstand, så længe dommerne ikke havde afgjort, om han overhovedet var skyldig. I nævningesagen bliver skyldsspørgsmålet afgjort først, og først derefter går dommere og jurymedlemmer over til at votere om sanktionen, og dermed er retspsykiaterne mere frit stillede til at udtale sig, fordi først afhøres efter kendelsen om skyldsspørgsmålet. Dna-spor gav gennembrud Danskeren har hidtil nægtet sig skyldig i alle anklagerne, men på papiret står han med en dårlig sag. Beviserne mod ham tårner sig op, og han belastes både af vidneudsagn, tekniske spor og egne skiftende forklaringer. Den groveste forbrydelse, han er tiltalt for, er mordet på den 32-årige norske kvinde Gunn Merete Lode, som i august 2001 blev dræbt med flere knivstik. Nordjyden boede på det tidspunkt i byen og arbejdede på en lokal virksomhed som omrejsende svejser. Mordet var et chok for det lille samfund nær Stavanger, men selv om norsk politi kastede mange kræfter ind i efterforskningen, forblev mordet en gåde. Politiets bedste bevis var et dna-spor, der blev videresendt til sammenligning med andre landes dna-registre. Blandt andet i Danmark. Og den vej rundt kom der skred i den uopklarede forbrydelse. Aalborg Politi havde Kim Poulsen i søgelyset til to grove sager om overfald på kvinder i Aalborg. I den forbindelse var der udtaget en blodprøve og lavet en dna-profil. Den ene sag handler om et overfald på en nabo, som blev lokket i hans lejlighed i øgadekvarteret. Via den sag fik politiet også opklaret overfaldet på to søstre i en lejlighed i samme område. Den ene af søstrene blev med kniv tvugnet over i Østre Anlæg og sex-misbrugt. Når ankesagen i dag tager sin begyndelse i Gulating lagmannsret i Stavanger vil store dele at beviserne blive rullet op en gang til, og det betyder blandt andet, at de to søstre fra Aalborg, der blev overfaldet i en lejlighed i Falstersgade, igen hentes til Norge for at vidne. Nu over for 10 norske nævninge. Søstre meget påvirkede De to søstre var tydeligt påvirkede, da de skulle afgive forklaring i tingretten, og de efterlod et klar indtryk af, at deres liv for altid er påvirket af det voldsomme overfald. De lidder af depression, angstanfald og må tage medicin for at holde nerverne i ro. Desuden har de begge i længere tid været ude af stand til at passe deres arbejde. - Jeg havde håbet, at det ikke var nødvendigt at udsætte de danske kvinder for en ny afhøring, men det er jo tiltaltes ret at anke, så vi er nødt til at høre dem en gang til, siger statsadvokat Tormod Haugnes. Kim Poulsens kvindelgie nabo fra Amagergade, der belv kneblet og bagbundet, slipper dog for turen til Norge. Det skyldes, at overfaldet ikke er omfattet af en strafferamme på mere end seks års fængsel, og lagmannsretten mener, at beviserne er så klare på det punkt, at skyldsspørgsmålet ligger fast. Dermed er det også helt sikkert, at danskeren uanset resultatet af den øvrige del af sagen, under alle omstændigheder skal have udmålt en straf.