Dansker og færing, der klæder hinanden

KUNST Galerie Bram Magda Høgh er dansker og maler abstrakte billeder med landskabet som grundlag. Ossur Mohr er færing. Han maler, man fristes til at sige naturligvis, Færøerne. Magda Høghs billeder bringer betragteren op i de højere luftlag, idet de ligner landsbyer med omgivende marker set fra stor højde. Centret i billedet tiltrækker sig opmærksomheden med sine små detaljer, som en landsby med sin fine infrastruktur. Omegnens store markfelter skaber ro og balance men også en vis spænding med deres skæve vinkler. Farverne er intense, men samtidigt har de et diffust skær over sig, som var luften let diset. Man genkender ingen konkrete genstande, men stemningen af luftbillede er ganske klar. Man føler højden, fordi motivet ligger plant under ens blik. Perspektivet er fraværende på grund af den lodrette synsretning mod det flade land. Kun enkelte mørke skygger antyder de små højdeforskelle. Der er stilhed og ro over disse billeder. Selv om himlen aldrig ses, fornemmer man alligevel vejrets skiften på grund af forskelle i farveholdning fra billede til billede. De varmt røde billeder synes malet ved solnedgangstide, hvor landskabet genspejler solens glødende lys. Andre værker er holdt i kølige blå og okker kulører, og man aner solens forsøg på at gennemskinne atmosfærens dis. Magda Høghs billeder er det nærmeste, man kan komme på noget, der kan kaldes abstrakt impressionisme. Billederne er delikate og meget dekorative. Ossur Mohr maler de kendte motiver fra Færøerne. Husene med de røde, blå og hvide kvadrater og trekanter ses ofte i forgrunden, det blå vand i mellemgrunden og de dybgrønne eller brune skrænter i baggrunden. Kompositionen ligger således fast i stort set alle billederne. Sammenhængen mellem de tre felter skabes af farvernes spejlinger i vandet, således at der opstår mønstre, der skaber helhed over billedfladen. Som hos Magda Høgh erkendes vejrets og årstidernes skiften via forskelle i farveholdningen fra billede til billede. I flere billeder slører tunge tågebanker baggrunden. Fænomenet er som bekendt almindeligt på Færøerne, men det slår mig, at det sjældent skildres i maleri af øernes øvrige malere. Ossur Mohrs værker synes mere poetiske og venlige end mange af de andre færingers voldsomt stærke billeder, men kærligheden til lokaliteterne er lige fuldt til stede her. De to kunstneres værker klæder hinanden farve- og motivmæssigt. Desuden føler man den samme fascination af motiverne og den samme grad af lyst, hvormed disse gengives på lærrederne. Leif Bøghkultur@nordjyske.dk Ossur Mohr, Magda Høgh Galerie Bram, Hobro Til 3. maj