Retspleje

Dansker udleveres til Storbritannien

KØBENHAVN:Retten på Frederiksberg godkendte fredag den første udlevering af en dansk statsborger til et land uden for Norden. Dommeren fejede forsvarerens indvendinger til side og fastslog, at Justitsministeriets beslutning om udlevering er lovlig. Manden, der er advokat, er sigtet af de britiske myndigheder for at have deltaget i en sammensværgelse om bedrageri for godt 25 millioner kroner. Men den 46-årige mand skal ikke udleveres lige med det samme. I et kortvarigt retsmøde fredag morgen kærede hans forsvarer, advokat John Kahlke, på stedet afgørelsen til Østre Landsret. Det var i forbindelse med en række lovændringer på grund af terrorangrebene 11. september 2001, at Danmark forlod princippet om, at danske statsborgere ikke udleveres til retsforfølgning i lande uden for Norden. Lovændringen trådte i kraft i juni 2002, og blot et par måneder senere begærede Storbritannien den sigtede udleveret. Her i sommer sagde Justitsministeriet ja, og det er denne afgørelse, som fredag blev blåstemplet af dommer Lene Jensen i retten på Frederiksberg. Forsvareren for advokaten har hævdet, at sagen er forældet, at beviserne er for tynde, og at en udlevering burde afvises, fordi hans klient vil blive varetægtsfængslet i Storbritannien. - En udlevering vil være lig en forhåndsstraf. Det er ude af proportioner, i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og vil totalt ødelægge hans mulighed for en privat og professionel tilværelse i lang tid fremover, sagde advokat John Kahlke, da sagen forleden blev diskuteret. I sin kendelse fastslår dommer Lene Jensen imidlertid, at udlevering ikke vil være i strid med humanitære hensyn. Dommeren har på den ene side vurderet danskerens personlige forhold og har på den anden set på omfanget og karakteren af den forbrydelse, som danskeren er sigtet for at have begået. Konklusionen er, at der ikke kan rokkes ved Justitsministeriets afgørelse. Endvidere er der ikke problemer med forældelse, og retten skal heller ikke gå ind i en nærmere bedømmelse af de britiske myndigheders beviser, fremgår det af kendelsen. "Den omstændighed, at sigtelsen mod én af de medsigtede er opgivet, kan ikke føre til andet resultat", skriver dommeren. Forsvareren havde også klaget over, at Justitsministeriet ikke har givet en ordentlig begrundelse for at udlevere danskeren og på den måde har overtrådt forvaltningsloven. Men denne lovs regler gælder ikke, når der er tale om en straffeprocessuel beslutning, fastslår dommeren. Hvornår landsretten tager stilling til spørgsmålet, vides endnu ikke. I foråret forsøgte Bagmandspolitiet at overtale retten til at varetægtsfængsle danskeren, men dette krav blev afvist. /ritzau/