EMNER

Danskere i mindretal i eget land

De kommende folkepensionister skal via staten spare yderligere op til deres folkepension. Folkepensionisterne har hele tiden sparet op til folkepensionen via skatten.

De har endvidere sparet op via "Den Sociale Pensionsfond" i 10 år med en særskat. Nu skal der oprettes en ny pensionsfond med en ny særskat. Pengene hertil vil på ny havne som en fiktiv postering i statsregnskabet. Socialkapitalisterne er umættelige. De fortsætter med at skabe deres egne formuer under dække af al det gode, de vil gøre for befolkningen. Karakteristisk for socialkapitalisterne er, at de ikke selv bidrager til værditilvæksten i samfundet. Deres umættelige krav om flere penge presser lønningerne i vejret, så produktive arbejdspladser enten lukker eller bliver flyttet til udlandet. Socialkapitalisterne sælger en vare, der ikke findes mage til: "Der er ingen grænser, for alt det I vil få fra de andre kapitalister, blot der bliver en formue til mig". Det tilbud er svært at konkurrere med. Alle partierne i Folketinget har samme menu på spisesedlen, så derfor er det et fedt, hvem man stemmer på. Venstres nedtur skyldes Danmarks deltagelse i krige med fremmede stater, som ikke vedkommer os, samtidig med at vi inviterer dem her til landet, når de flygter fra krigene. Alle partier undtagen kommunisterne (de anser stadig rettet imod USSR) og befolkningen støtter Venstre i krigshandlingerne. Vi er ikke noget indvandreland, alligevel har vi en integrationspolitik. Regeringen laver nu en navnelov, så alle de fremmede kan komme til at hedde Jensen, Hansen, Nielsen etc., så de kan blive rigtige danskere. Den falske integrationsminister sørger for danskundervisning, så alle fremmede kan blive danskere. DF har det som tomme tønder, der buldrer mest. DF kan ikke fordrage direkte demokrati, så de er med på en kommunalreform, der træder istedet for Folketinget, når 85 pct. af al lovgivning kommer fra EU. En EU-grundlov vil træde istedet for den danske grundlov, så Danmark forsvinder som nationalstat. Befolkningen kan selvfølgelig stemme nej tak, men vi ved jo, at EU i Bruxelles ikke tager et nej for et nej. Ikke alene betaler skatteyderne licens til et tv, de ikke kan se, men de kommer også til at betale for det propagandareb, de skal hænges i. Medens de rigtige kapitalister sørger for, at deres formuer placeres et sikkert sted uden for EU, så har socialkapitalisterne deres kronede dage via skatteyderne Unioner har vi set mange af, og ingen af dem har ført til glæde for den almene befolkning. Det bliver næppe flertallet af den danske befolkning, der kommer til at gøre karriere som kapitalister eller socialkapitalister. Ærligt arbejde er udelukket, hvis danskerne vil skabe deres egen tilværelse. Danskerne bliver med tiden apolitiske og apatiske og ender med at blive en minoritet i deres eget land.