Danskere ikke mestre i genanvendelse

Danmark var i 1980’erne og 90’erne langt fremme i bestræbelserne på at genanvende husholdningsaffald, men siden har en række lande overhalet os. - En række andre lande har rykket meget, mens vi har haft en mindre fremgang, siger Christian Fischer, chefkonsulent fra det europæiske temacenter for bæredygtig forbrug og produktion. I bl.a. England, Irland og Norge har kravene fra EU betydet, at de har været nødsaget til at ændre deres system. Det har sat gang i deres udvikling på området. Danmark lever op til genanvendelseskravene fra EU, men vi ligger ikke i spidsen. Når det gælder genanvendelse af emballageaffald ligger vi på en niendeplads. - Når man ser på at genanvende og sortere er lande som Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, Sverige og Norge bedre end Danmark. Vi er til gengæld gode til at samle vores elskrot ind og bedre til at undgå at vores affald ender på lossepladsen. Affaldet bliver udnyttet på forbrændingsanlæggene, hvor energiudnyttelsen er høj. Her ligger vi blandt de tre bedste lande i EU, siger Christian Fischer, chefkonsulent fra Europæisk temacenter for bæredygtig forbrug og produktion. Potentiale for papir Birgit Holmboe, der er leder af Videnscenter for affald stiller sig ikke tilfreds med, at vi er dygtige til at brænde affaldet af. - Hvis vi bare nogle steder kunne lukke kredsløbet. Jeg mener, at det er fint at få varme og el ud af vores affald. Men på langt sigt giver det meget mere mening at fremstille produkter, der er egnede til at genbruge og genanvende. Danmark kunne med stort udbytte være det land, der gik forrest, mener hun. Der er et stort potentiale for at indsamle mere papir i Danmark, vurderer Christian Fischer. Målet i Danmark er at indsamle 60 procent, men i andre lande har de sat målet til 65-70 procent. Svenskerne er i denne sammenhæng den dygtige elev i klassen. De samler 83 procent af alle aviser ind og 66 procent af al kontorpapir til genanvendelse. Birgit Holmboe har en forklaring på, hvorfor svenskerne er dygtige til at kildesortere affaldet: De gør, som der bliver sagt. - Når svenskerne får at vide, hvordan de skal gøre, så følger de anvisningerne. Danskere er ikke så disciplinerede. Vi skal have valgmuligheder og tid til at vænne os til tanken – og der skal ikke så meget til, før vi holder op igen. Hører danskerne, at der har været problemer med behandlingen af kildesorteret affald, så gider de ikke sortere mere, siger Birgit Holmboe.