Korruption

Danskere: Politikere mest korrupte

København, torsdag Af Nina Matthiesen, Ritzau Danskerne opfatter især det politiske system, domstolene og sundhedsvæsenet som korrupt. Det viser en undersøgelse fra den uafhængige organisation Transparency International (TI), der arbejder med at bekæmpe korruption. TI har gennemført den første globale meningsmåling af korruption og blandt andet spurgt om, hvilken institution folk helst ville fjerne korruption fra, hvis de fik udleveret en tryllestav og kunne klare opgaven med et enkelt slag. I Danmark ville en tredjedel af de adspurgte fjerne korruptionen i de politiske partier. 16 procent ville lade magien virke på domstolene, og hver tiende ville trylle korruptionen ud af sundhedsvæsenet. Toldmyndighederne er den institution, som færrest danskere - knap to procent - ville rette tryllestaven mod, viser TI's undersøgelse. Den danske afdeling af TI beskriver danskernes tillid til det politiske system som "påfaldende lav". - Der er i Danmark klare regler for både den offentlige og private økonomiske støtte til politiske partier, og større donerede private beløb skal offentliggøres. Selve den politiske proces er imidlertid kompliceret og rummer måske et potentiale for den almindelige befolknings opfattelse af embedsmænds og politikeres arrogance og magtmisbrug, siger formanden for TI-Danmark, Torben Ishøy. Det er dog kun en fjerdedel af danskerne, der mener, at korruption har nogen eller stor indflydelse på deres liv - tre fjerdedele mener, at korruption ikke har nogen videre indflydelse. Danmark vurderes også som et af de mindst korrupte lande i verden på en liste, som TI udgiver årligt. Sammen med New Zealand deler Danmark pladsen som det næstmindst korrupte land. Kun Finland er mindre korrupt. Samlet set deltog 41.000 mennesker fra 47 lande verden over i undersøgelsen, der blev gennemført i sommeren 2002. Tallene viser, at også mange andre folk end danskerne helst vil fjerne korruption inden for det politiske system. 30 procent verden over deler den indstilling. I Argentina er det knap 60 procent af befolkningen, der helst vil fjerne korruption inden for det politiske system. I Tyrkiet og England er tallet godt 40 procent. Formanden for Transparency International, Peter Eigen, siger i en kommentar: - Undersøgelsen forstærker overbevisningen om, at det politiske system er den institution, der har størst brug for ændringer, hvis vi skal korruptionen til livs. Seks ud af syv mennesker verden over mener, at korruption har en betydelig indflydelse på det politiske liv i deres land. TI har også undersøgt, hvilke befolkninger der forventer, at korruptionsniveauet i deres land ændrer sig over de næste tre år. Overordnet set forventer flere - 30 procent af de adspurgte - at korruptionen vil stige, end at den vil falde. Det forventer 20 procent. I Europa er det nordmændene og hollænderne, der er pessimistiske. Henholdsvis 38 og 44 procent forventer, at korruptionen stiger lidt. Irerne er optimister, idet 27 procent forventer, at korruptionen falder lidt. TI kalder undersøgelsen "Det globale korruptionsbarometer". Det er meningen, at undersøgelsen over tid skal kunne vise tendenserne i holdningen til korruption. /ritzau/