Danskerne er storforbrugere

Danmark er en nation af storforbrugere af kulturoplevelser. Biografer, museer, musikarrangementer og teatre får stadig flere besøgende, og både befolkningen og kulturinstitutioner venter, at kulturforbruget vil stige i de kommende år, viser en kulturanalyse fra PLS Rambøll. Blandt hovedkonklusionerne kan nævnes at de mest besøgte steder er biografer, museer og musiktilbud, mens de mindst besøgte er oplevelsescentre og akvarier. At danskerne i gennemsnit bruger 180 kr. om måneden på kulturbegivenheder. Forbrugerne i Københavns Amt bruger 222 kr. i gennemsnit, mens Viborg Amt ligger i bund med 120 kr. At halvdelen af kulturinstitutionerne har haft et stigende besøgstal de seneste tre år, 74 pct. af dem har haft overskud eller balance i regnskabet, 18 pct. har haft underskud. Analysen er baseret på interview med 2977 danskere og 681 kulturinstitutioner. Besvarelserne, især om forventningerne til et øget kulturforbrug, fører til den konklusion, at kulturinstitutionerne udgør en vækstsektor i det danske samfund. Men de knap 3000 forbrugere er også blevet spurgt om, hvad de savner i det kulturelle landskab, og svarene røber, at de aktuelle tilbud langtfra dækker efterspørgslen. På listen over, hvad folk savner af tilbud i deres region, topper museer og musikinstitutioner, tæt fulgt af teatre.