Danskerne går oftere til læge

{ Der er trængsel i venteværelserne hos de praktiserende læger. Antallet af besøg er steget fra gennemsnitlig 8,3 besøg i 2004 til 8,4 besøg i 2005. De flere besøg betyder, at sygesikringens udgifter i samme periode er steget med 3,6 procent og beløber sig til 1609 kroner årligt per indbygger, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ikke overraskende er det især kvinderne, som oftest går til læge. Forskellen mellem kønnene er især stor i den fødedygtige alder, hvor kvinderne dobbelt så ofte søger læge. Forskellen mellem mænd og kvinder udjævnes imidlertid med alderen. Både mænd og kvinder på 85 år eller mere går i gennemsnit til læge omkring 20 gange årligt. Blandt de helt små børn under fem år er drengene de flittigste brugere, men også her udlignes forskellen med årene. De 5-9-årige drenge og piger bruger sundhedsvæsnet lige meget. /ritzau/