Fodbold

Danskerne kigger fjernsyn alene

SOLO:Individualiteten afspejles i danskernes måde at se fjernsyn på - de fleste gør det selv Når søndagsserien 'Nikolaj & Julie' knitrer over skærmen med mennesker, der er dybt opslugt i hvert deres personlige projekt, så spejler de meget godt situationen bag landets tv-skærme, som i højere grad end nogensinde tidligere er blevet en individuel aktivitet. Næsten to tredjedele af al tv-kigning herhjemme foregår nu alene, viser en opgørelse fra Danmarks Radios medieforskningsgruppe. For 10 år siden så lidt over 40 procent af befolkningen al tv alene, mens tallet sidste år var hele 62 procent. Den i øjnefaldne tendens slår især igennem hos de 15-24 årige, hvor hele 72 procent bruger tiden alene foran flimmerkassen. - Det er interessant at se, hvordan folk bruger tv som en social aktivitet. Det er blevet klart mere individuelt, og det skyldes flere forskellige ting, siger medieforsker Alexander Nielsen. En del af forklaringen er blandt andet, at flere i dag bor alene, og derfor også oftere tænder og slukker for fjernsynet alene. Men en anden forklaring på den markante stigning er også, at antallet af hjem, hvor der er flere tv-apparater er vokset betydeligt. - I dag kan farmand godt blive sendt i kælderen for at se Arsenal-Chelsea, mens mor ser Popstars. Der er sket et skred imod de individuelle valg, og det skyldes selvfølgelig også udvalget af kanaler. I 70erne var der ligesom ingen grund til at have huset fuld af tv-apparater, for der var kun én kanal, anbringer Alexander Nielsen. I opgørelsen fremkommer det også, at børn mellem tre og 14 år stadig ser tv mere sammen med andre. Overraskelsen er til at overse, idet børnene i sagens natur ikke er så meget alene som andre aldersgrupper. Men også her er der en svag stigning. Hos de ældre over 65 år er aleneseeningen igen højere. Forklaringen skyldes her i højere grad, at mennesker i aldersgruppen oftere bor alene. I øjeblikket er Alexander Nielsen ved at kortlægge, hvordan hver enkelte kanal fungerer på fjernsynskiggeriet. På den måde vil man kunne se om en kanal virker mere samlende og social end andre og på den måde lade det indgå i programplanlægning.