Danskerne længe leve

Julehygge, god mad og vin i stearinlysets skær.

For de fleste er julen en dejlig tid, hvor man kan slappe af og se hinanden lidt dybere i øjnene. Men i mange familier vil der i denne jul også være et stort tomrum. Ikke alle familiemedlemmer har overlevet 2008 – og de vil blive savnet og mindet i disse juledage, hvor deres fravær er meget tydeligt. Døden er en del af livet – og det må vi acceptere. Men hvor længe skal vi acceptere, at der siden sidste jul mangler 20.000 danske familiemedlemmer omkring julebordene - der er døde af sygdomme, der kunne have været undgået. Mennesker som du og jeg, der er gået bort på grund af såkaldte livsstilssygdomme som f.eks. hjerte-kar-sygdomme, kræft og diabetes. Hvis 50 mennesker dør på en strand i løbet af et år, iværksætter samfundet store forebyggende foranstaltninger med livreddere og badeforbud. Det er mig derfor en gåde, hvorfor vi fra samfundets side næsten intet gør for at fremme danskernes sundhed og forebygge at tusindvis af mennesker hver dag pådrager sig kroniske sygdomme, der både medvirker til forringet livskvalitet og for tidlig død?! I Danmark har vi den højeste dødelighed i Vesteuropa og på den anden side af Øresundsbroen, i Sverige, lever de i gennemsnit tre år længere og med langt færre sygedage – hvilket skyldes at de er meget længere fremme på forebyggelsesområdet end vi er i Danmark. Alligevel bliver regeringen ved med at nedprioritere forebyggelse og sundhedsfremme og udskyde det forebyggende arbejde ved at henvise til at forebyggelseskommissionen på et tidspunkt vil komme med et udspil. Men hvor længe skal vi vente? Nu har vi snart ventet et år – og 20.000 danskere er døde i mellemtiden. Jeg har dog ikke mistet håbet endnu. Jeg håber, at 2009 vil blive det år hvor forebyggelse og sundhedsfremme vil blive markant opprioriteret. Allerede i januar vil SF’s fire forslag til en konkret forebyggelsesindsats blive behandlet i folketingssalen. Forslagene handler om, hvordan vi fra politisk side kan gøre noget for at fremme det sunde valg og beskytte borgernes sundhed– uden at vi dermed vrider armen om på folk. Helt basalt ønsker SF at frugt og grønt skal være billigere, så alle har råd til at købe sund mad. Undersøgelser viser nemlig, at 42 % af de fattige familier i Danmark fravælger at købe frugt og grønt, fordi det er for dyrt! Imens skal afgifterne på tobak, alkohol, sodavand og sukker hæves, så det ikke længere er så attraktivt at købe disse produkter. Samtidig skal kommunerne premieres for deres forebyggelsesindsats, ligesom de også skal have tilført penge, der er øremærket forebyggelse og vi skal have udformet nogle konkrete nationale mål, så vi sikrer, at politikernes løfter om mere forebyggelse ikke forbliver tomme ord. Ud over forebyggelse banker mit hjerte for de medicinske patienter. Som mange gange før vil vi i januar opleve at de medicinske afdelinger bliver overbelagt, i takt med at vinterkulden breder sig. Flere vil få lungebetændelse og influenza, hvilket ikke er helt ufarligt, når man er oppe i årerne. Det er derfor mit håb, at 2009 også kan blive det år, hvor vi kan få skabt nogle forbedringer på de medicinske afdelinger rundt om i landet. Det er mit håb, at vi kan få overtalt regeringen til at opprioritere det medicinske område, så vi fremover ikke skal opleve underernærede medicinske patienter, der ligger for sig selv på gangene, og ofte bliver mere syge af at være på hospitalet end det modsatte. SF vil i starten af det nye år sørge for, at det medicinske område kommer på dagsordenen. Vi vil fremsætte en handlingsplan, der beskriver, hvordan vi kan skaffe flere sengepladser, et sammenhængende patientforløb og mere personale på de medicinske afdelinger. Vores mål er at den enkelte patient får en bedre behandling med mere tid og omsorg, samtidig med at personalet skal have langt bedre arbejdsvilkår end tilfældet er i dag. På sundhedsområdet har 2008 været et sløjt år – men hvis vi i fællesskab kan etablere en samlet strategi hvor vi prioriterer forebyggelse lige så højt som behandling – og tager hånd om de svageste patienter – kan vi sikre at vi lever danskerne lever lige så længe som svenskerne og har det mindst lige så sjovt! Godt nytår.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk