EMNER

Danskerne lider under tab af rettigheder

scanpix

scanpix

København: Trods 35 år i EU vildledes danskere stadig over en bred kam. S og R vil øge danskernes kendskab til EU-rettigheder. S tager sagen op i Europaudvalget. I Danmark gælder dansk lov og intet andet. Sådan synes tilstanden at være herhjemme, selvom den retspraksis er forkert. Det siger Kirsten Ketscher, professor og centerleder for Center for Retlige Studier i Velfærd og EU fra Københavns Universitet. Velfærdsministeriet og Sundhedsministeriet er eksempler på myndigheder, der udsætter danskerne for rettighedstab fra EU. Men også Ankestyrelsen behandler sager uden skelen til unionsrettigheder. Således blev en dansker, der har arbejdet og boet i et andet EU-land, sendt på starthjælp, da han vendte hjem til fædrelandet. Det er i klar strid med loven, men desværre også en ganske hyppig forseelse, lyder der fra Kirsten Ketscher. - Problemet er, at vi efter 35 år i EU endnu ikke har gjort de supplerende rettigheder synlige for borgerne. Heller ikke sagsbehandlere er ordentlig bekendt med dem, og det giver anledning til fejlfortolkning, siger Kirtsen Ketscher og efterlyser større åbenhed for at indlemme EU-lovgivningen: - Danmark har aldrig prøvet en sag ved EF-Domstolen. Jeg finder det utroværdigt og forargeligt, at man aldrig har været i tvivl. Fordi man ikke vil have ørerne i maskinen, så er der konsensus om, at man ikke skal prøve sagerne, uddyber Kirtsen Ketscher. Hun håber derfor, at ombudsmanden ikke kun gransker Udlændingeservices manglende information om EU-rettigheder. Han bør tage et generelt tjek, lyder det. Spørger man Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne skal vildledningen af danskerne også stoppes. -Vi skal kunne forvente at blive præsenteret for vores rettigheder, når vi henvender os til en myndighed. Derfor vil vi bede om en samlet redegørelse fra regeringen om, hvad man gør på tværs af ministerierne for at informere om unionsrettighederne, siger Morten Østergaard. Oppositionskollegaen og EU-ordfører fra Socialdemokraterne, Svend Auken, vil tage sagen op i Europaudvalget. - Selvfølgelig er sagerne i Udlændingeservice ikke en undtagelse. Derfor vil vi tage sagen op i Europaudvalget, så danskerne bliver sikret en ordentlig oplysning om deres rettigheder. Informationen om EU-rettigheder bør bredes ud, så de fremover bliver en integreret del at ministeriernes informationsafdelinger,siger Auken. /ritzau/