Danskerne skal have en kulturkanon

København, torsdag /ritzau/ Syv udvalg skal lave lister over uomgængelig dansk kultur indenfor billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndværk, musik, scenekunst, film og litteratur. Danskerne skal kende den danske kulturarv. Det mener kulturminister Brian Mikkelsen (K), som derfor vil have lavet en national kulturkanon, der skal dække kunstarterne billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndværk, musik, scenekunst, film og litteratur. Repræsentanter fra de forskellige kunstarter skal lave en liste over værker, som de anser for uomgængelige og umistelige i den danske kulturarv. Målet er, at listerne skal styrke befolkningens kendskab til den nationale kulturarv og øge forståelsen for de kunstneriske og kulturelle værdier. - Vi lever i en tid, hvor vi bliver mere og mere rodløse, og hvor det er vigtigt, at specielt børn og unge stifter bekendtskab med vores kulturarv. Der er værker inden for alle kunstarter, som vi alle i løbet af vores liv bør stifte bekendtskab med, og med en kulturkanon vil jeg gerne sikre det fælles afsæt og skabe en fælles referenceramme for udfoldelse og forståelse af den tid, vi lever i, siger Brian Mikkelsen. Han mener, at en fælles reference vil give danskerne en bedre forståelse for, hvad det er for en kultur, vi lever i, og hvorfor vi har indrettet os, som vi har. Samtidig vil en kulturkanon være et værn imod uheldig påvirkning udefra. - Hvis vi ikke har en fælles referenceramme, så ender vi som fritsvævende atomer uden for tid og sted. Men vi hører til et sted. Vi hører til i Danmark og er placeret i en bestemt tid og kultur. Hvis vi ikke har forståelse for, hvorfor vi har demokrati, ligestilling, og hvorfor tolerance er et kernebegreb, så er vi for alvor overladt til alle mulige andre kræfter via globalisering og påvirkninger fra nettet. Derfor er selve diskussionen af, hvad der er særligt værdifuldt, et mål i sig selv, siger Brian Mikkelsen. Arbejdet med at lave listerne begynder i starten af 2005, og det skal være færdigt allerede i løbet af foråret. Når udvalgene har deres oplæg klar, skal de diskuteres på en konference, hvorefter udvalgene sammensætter den endelige værkliste. Det er ministerens tanke, at kulturkanonen samles i én bog med medfølgende cd og dvd. Og Brian Mikkelsen afviser, at der er tale om smagsdommere, som skal udlægge, hvad der er god og dårlig kunst. - De folk, vi nedsætter i udvalgene, skal ikke sige, hvad der er godt, men hvad der er enestående i dansk historie. Hvad har betydet noget for arkitekturen eller musikken, og der kommer vi ikke uden om Carl Nielsen, men skal vi også have Kim Larsen med? Alle de ting skal vi diskutere, så vi hver for sig kan få en holdning til det, siger Brian Mikkelsen. Han tilføjer, at en række nationale kulturinstitutioner som Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Filminstituttet skal inddrages i projektet og være med til at præsentere værkerne fra kulturkanonen for befolkningen. Forslaget om en kulturkanon vækker dog ikke begejstring hos Socialdemokraterne. Men kulturordfører Mette Frederiksen er heller ikke direkte imod projektet. -Jeg tror, hverken den skader eller gør gavn. Men problemet med en kanon er, at den let kommer til at kigge bagud og dyrke den kunst og kultur, vi i forvejen kender. Det bliver let billeder, man skal kigge på - underforstået, at vi skal se arkitekturen, design og film - men vi skal ikke forholde os yderligere til det. Jeg har ikke noget imod det, men jeg tror ikke på, at en kulturkanon styrker os hverken som mennesker eller samfund, siger Mette Frederiksen, der betegner forslaget som "meget konservativt". - Man skal vide, at man træffer nogle valg og også en masse fravalg. Der er stor risiko for, at det bliver den kunst og kultur, vi kender i forvejen, og at det bliver det store og det nationale. Der kan den let blive konserverende. Det er meget konservativt, mens det, der bør kendetegne kunst og kultur, er det dynamiske, siger Mette Frederiksen. /ritzau/