EMNER

Danskerne tales til idioter

Christiansborgpolitikerne regner med, at mands minde er otte dage, så derfor har de udviklet en disciplin, hvor det drejer sig om at tale vælgerne til idioter. I EU debatten går det lystigt for sig. I DDR 2 udtalte Ritt Bjerregaard, at hun foretrak, at vi stemte om vort medlemskab i EU, så man kunne afskaffe alle forbehold på en gang. Man kan ikke bruge folkeafstemninger til alle detailspørgsmål, man stemmer heller ikke om finansloven sagde R.B. I december 1983 fremkaldte S sammen med de Radikale et folketingsvalg i forbindelse med vedtagelsen af finansloven. Altså alle love kan føre tild en folkeafstemning. I 1986 stemte S nej til EF-pakken, fordi den kunne føre til en politisk union.. Der var tale om frihandel og vetoretten. I strid med grundloven måtte befolkningen ikke stemme om Nice-traktaten. Vi har stort set ingen problemer med det retlige forbehold. Vi sender soldater ud i verden for at bekæmpe terrorisme(Irak, Balkan o.sv.) og politifolk for at lære muslimerne, at de ikke må anvende sharialovene, når de vil opretholde lov og orden. Via interpol arbejder politiet internationalt. Vi er medlem af ministerrådet i EU. Vi kan handle med euro og USdollar, som det passer os. Vi har en grundlov med diverse mangler, der er bedre end den forelagte EU-Forfatning. Vi har vor nationalstat med selvbestemmelse, hvor vi selvfølgelig indretter vor udenrigspolitik, der gavner Danmark. Embedsmændene og toppolitikerne mangler en ting, uanset om det har nogen betydning. De sidder ikke med omkring alle bordene, hvor der skabes endnu flere skatteyderbetalte embeder, derfor skal danskerne tales til idioter. Derfor pas nu på kære venner. Ole Maisted, tidligere MF, Jyllingevej 269, Rødovre