Danskerne vil have kylling

Kapaciteten på Danpo er udnyttet. Og lidt til.

Ernæring 10. september 2002 08:00

AARS: Hver dag ruller et lastvognstog med 10-15 tons slagtede kyllinger de 90 km fra Farre i det midtjyske til fjerkræslagteriet på Løgstørvej i Aars. Her parteres og forarbejdes kyllingerne for at dække et tilsyneladende umætteligt behov for kyllingskød på spisebordene i Danmark (70 procent af produktionen ) og udlandet (resten). Den ekstra tilførsel af slagtede kyllinger sker på trods af, at fjerkræslagteriet Danpo selv slagter 100.000 kyllinger om dagen og dermed udnytter slagtekapaciteten 100 procent. Efterspørgselen på kyllingekød er nemlig eksploderet de senere år - og det gælder ikke mindst de garanteret salmonellafri produkter fra fjerkræslagteriet i Aars - Virksomheden er totalt fyldt op. Vi kan ikke presse mere ind, fortæller fabrikschef John Mogensen, Danpo, Aars. - Vores årsproduktion er 25 millioner kyllinger - eller 40.000 tons. Vi laver semiforædlede varer, eksempelvis i form af marinerede og krydrede produkter som filet og barbecue-lår. Vi slagter i seks døgn og leverer såvel ferskevarer som frosne produkter - knap 200 forskellige varemærker. Nyt arbejdstøj hver dag Fjerkræslagteriet i Aars er Danmarks ældste. Indtil det blev overtaget af KFK i 1973, var det et privatejet slagteri. I 1977 indgik slagteriet i Danpo-koncernen, og 1995 blev det overtaget af den svenske Spira-koncern. I 1999 blev fjerkræslagteriet på Løgstørvej udvidet fra 6000 til 12.000 kvadratmeter. Ja, Aars fik faktisk et helt nyt slagteri med ny køleterminaler og nyindretning af pakkerierne. Hygiejnen er i top. Medarbejderne trækker nyt arbejdstøj i en automat, hver gang de møder på arbejde. Og når arbejdsdagen er slut, afleveres det brugte arbejdstøj mod en polet til at trække et nyt sæt ved næste arbejdsdags start. Også indretningen af slagteriet er foretaget med henblik på at levere salmonellafri produkter. Som led i kampen mod salmonella og campylobakter er fjerkræslagteriet opdelt i zoner, som adskiller processen fra kyllingernes ankomst og slagtning til partering og anden forarbejdning samt pakning. Ja, kontrollen med kyllingerne starter allerede ude hos de 36 leverandører, hvorfra der udtages prøver. Hertil kommer, at der tages prøver fra hvert enkelt parti kyllinger. Derfor opbevares hvert parti kyllinger i kølerum 24 timer, så de mange prøver kan analyseres og vise, at kyllingerne er salmonellafri, før de sendes videre i processen. Rekordhøjt job-antal Danpo i Aars beskæftiger 484, hvilket er mere end en fordobling i forhold til, da John Mogensen kom til Aars som driftsleder/produktionschef for 31 år siden. Tre fjerdele af de ansatte er kvinder. - Vi har via godt samarbejde med Arbejdsformidlingen etableret et seks ugers uddannelsesprogram og en jobbank. Det er vigtigt, at vore ansatte forstår vigtigheden af hygiejne, produktsikkerhed og miljø. I uddannelsesprogrammet indgår disse faktor med stor vægt, og gennem 14 dages ophold i afdelingerne får deltagerne et godt indblik i arbejdsforholdene - Og vi får kendskab til dem. Vore afdelingsledere deltager i ansættelsen af de nye medarbejdere, og forløbet sikrer, at vore nye medarbejdere ved, hvad arbejdet går ud på, påpeger John Mogensen. - Endvidere har vi en fastholdelsesaftale med Aars kommune, så det er muligt at beskæftige medarbejdere, som er kommet til skade eller blevet syge, i skånejob i en periode. Fabrikschefen fortæller, at der sker flydende jobrotation. Nogle steder skiftes arbejdsfunktion hver time, andre steder hver anden. Ansatte fra 13 nationer Danpo beskæftiger 70-80 nydanskere, som kommer fra 13 nationer. - Vi har beskæftiget nydanskere mange år, og vi er glade for at have dem som dygtige medarbejdere, siger John Mogensen. Vort eneste krav er, at de kan dansk, så de kan læse og forstå vore strenge hygiejneregler og arbejdsmiljøforholdene på stedet. Fjerkræslagteriet i Aars har været så heldig ikke at blive ramt af fjerkræsygdommen Newcastle Disease, idet ingen af leverandørerne har befundet sig inden for sygdoms-zonen. Det betyder, at slagteriet ikke har haft problemer med at få tilførslerne i hus. 30 procent af produktionen fra Aars går til eksport. Resten havner på hjemmemarkedet. - Vi kan tydeligt mærke den forøgede interesse for fedtfattige kyllingeprodukter. Vi producerer en fedtfattig spise. Der er rift om fjerkrækød i dag - og vi har alt, hvad vi kan gøre, siger fabrikschef John Mogensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...