Danskernes forbrug

Forbrugerforhold 11. marts 2007 05:00

{ Nationalbanken har i den netop offentliggjorte kvartalsoversigt oplyst, at de danske husholdninger ultimo 3. kvt. 2006 havde en gæld på 1990 mia. kr. Til sammenligning var tallet i 2001 på 1322 mia. kr. { Andelen af afdragsfrie lån til ejerboliger var i januar 2007 på 39 procent af det samlede udlån. Låntypen blev introduceret i oktober 2003, og hvis tendensen fortsætter, kan halvdelen af den udestående lånemasse være uden afdrag i november 2008. { 235.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere har, ifølge ATP, hverken arbejdsmarkeds- eller virksomhedspension. Det drejer sig især om folk i erhverv som taxakørsel, restauration, ejendomsmæglere, landbrug og værksteder. Men den største gruppe uden pensionsordning findes i sundhedsvæsenet, hvor 33.000 mennesker i 2004 var uden pensionsdækning. Dertil kommer cirka 100.000 selvstændige, der sparer intet eller meget lidt op til pension.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...