Danmark

Danskernes rygning er på retur

28 procent af de voksne danskere ryger hver dag. Og det er efter danske forhold rekordlavt, selv om broderlandet Sverige til sammenligning kun har 19 procent daglig-rygere. Det dokumenterer den seneste undersøgelse fra efteråret 2002, gennemført blandt 3066 danskere. Undersøgelsen, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse står bag, dokumenterer, at det fortsat går den rigtige vej i Danmark, når det gælder rygning. 28 procent af danskerne over 13 år ryger nu dagligt, forrige år var det knap 30 procent. Det betyder, at der på et år er blevet cirka 60.000 færre daglig-rygere i Danmark. Blandt mænd ryger 31 procent dagligt - hos kvinderne er det 26 procent. Hos begge køn ryger cirka tre procent en gang imellem. Flest rygere finder man blandt de ufaglærte mænd og kvinder, hvor henholdsvis 52 procent og 43 procent ryger dagligt. Færrest rygere - 20 procent - findes blandt de højere funktionærer. Blandt mænd er aldersgruppen 60 - 69 år mest rygende, mens det hos kvinderne er de 50 - 59-årige, der har mest gang i smøgerne. Færrest rygere er der blandt unge under 20 år, hvor andelen af daglig-rygere i denne undersøgelse er 19 procent. At et holdningsskift er på vej dokumenteres desuden af følgende tilkendegivelser: 82 procent mener, at passiv rygning er skadeligt for helbredet, og kun 14 procent mener, at det er i orden at ryge i lokaler, hvor børn under seks år opholder sig. 83 procent ser gerne, at man på restauranter og cafeer kunne vælge at opholde sig i en afdeling, hvor man ikke bliver udsat for røg. Og endelig går et flertal af befolkningen på 52 procent ind for et generelt forbud mod rygning i offentlige rum, transportmidler og lignende. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.