Danmark

Danskernes skyld?

UDVIKLING: I 70'erne og 80'erne kunne man høre toner om, at "det er samfundets skyld". Dette fænomen blev i 90'erne tilpasset tidens multietniske korrekthed. Nu er det danskernes skyld. Det er danskernes skyld, at højtuddannede udlændinge ikke får arbejde og skræmmes væk fra landet. Det er danskernes skyld, at udlændinge er markant mere kriminelle, fordi danskerne er racister. Og faktisk er det hele Vestens skyld – inklusiv danskernes – at den islamiske verden er underudviklet og udemokratisk, hvorfor de gode muslimer naturligvis skal have lov til at flytte til vore lande, så de kan få tilbage, hvad vi stjal. Hvordan kan det gå så galt? Hvorfor er det aldrig – hverken i 70'erne eller nu – individets skyld? Findes der kun gode og hæderlige mennesker med rene og fine hensigter? Er det forbudt at sige, at der i denne verden findes onde mennesker? Det lader til det, for nu er syndebukketeorien blevet ændret. Nu er det de danskere, som har den opfattelse, at Danmark er dansk og at det, som danskerne har produceret, tilhører danskerne, der er syndebukkene. Imens "glemmer" man at oplyse, at der blandt de 49 universitetsuddannede udlændinge, som udvandrede fra Danmark sidste år, kun var fire arbejdsløse. Man overvejer slet ikke, at den massive kriminalitet kunne skyldes foragt for det danske samfund, eller at udtryk som "Fuck Danmark" faktisk kunne betyde "Fuck Danmark".