Danskhed?

EURO:Er hovedgrunden til, at vi ikke tør indføre euroen i Danmark, at vi er bange for at miste danskheden? Gør kronen os mere danske? Jeg vil stadig være dansk, uanset om vi har krone eller euro. Køen hos bageren om søndagen er stadig den sammen, uanset om vi har krone eller euro. Tendensen er klar, det europæiske samarbejde om euroen bliver stadig mere og mere udbygget, og Danmark bliver stadig mere isoleret. Euroen er i dag med dens internationale udbredelse faktisk lige så brugt som dollar. Nej-sigernes argumenter med, at euroen er en svag valuta holder ikke. I Danmark får vi ikke glæde af de positive fordele ved euroen. I stedet har vi valgt at binde vores krone til euroen gennem fastkurspolitik og og lade Den Europæiske Centralbank bestemme over vores pengepolitik. Hvorfor skal vi vente, til Fogh ser fordelene i euroen? Lad os tage diskussionen nu, og få udryddet mange af de myter som præger dagens debat. Afgiv din stemme på www.radikale.dk/euro. Sofie Carsten Nielsen spidskandidat (R), Europa- Parlamentet sofie@ep09.eu