Datalogi-professor hædret

Christian S. Jensen.

Christian S. Jensen.

{ Professor Christian S. Jensen fra Aalborg Universitet, der er en af Danmarks førende forskere inden for datalogi, er af sine internationale kolleger udnævnt til IEEE Fellow. Kun seks aktive forskere i Danmark har denne hædersbevisning ¿ halvdelen af dem fra Aalborg Universitet. For en forsker inden for de tekniske videnskaber er den prestigefyldte IEEE Fellow-udnævnelse en klar tilkendegivelse af, at man er kommet med i forskningens Champions League, og hæderen tildeles af nogle af de mest respekterede forskere i verden. Den blot 44-årige Datalogi-professor på Aalborg Universitet Christian S. Jensen er netop blev udnævnt til IEEE Fellow på grund af sin omfattende og ansete forskning. IEEE Fellow-titlen er en af de mest ærefulde inden for den verdensomspændende organisation IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der forener forskere og fagfolk inden for især teknologisk forskning. Titlen tildeles en lille udvalgt skare af medlemmer, der har ydet en enestående indsats inden for elektronik-, IT-, ingeniør- og naturvidenskabsområdet til gavn både for almindelige mennesker og for forskerens fagområde. Professor Christian S. Jensen er blevet udnævnt for sine bemærkelsesværdige resultater og indsatser inden for de datalogiske felter, der vedrører data management i forhold til specielt temporale, spatio-temporale og mobile data. Christian S. Jensen har været professor på Aalborg Universitet gennem 10 år og er desuden medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. I 2001 og 2002 modtog han henholdsvis Ib Henriksens Forskningspris og Telenor¿s Nordic Research Award. Han er chefredaktør for The VLDB Journal og har været medredaktør for flere andre internationale, videnskabelige tidsskrifter.