Lokalpolitik

Dato er lidt i vejen ...

Borgmester Søren Risager (V) er af økonomiudvalget blevet bemyndiget til at forhandle aftalen mellem amtet og Sindal Kommune færdig i forbindelse med, at kommunen skal overtage 11 km amtsvej, mens amtet til gengæld anlægger en rundkørsel i krydset Oremosevej/Vestergade. Amtet vil gerne have, at Sindal overtager asfalten fra årsskiftet, mens kommunen hellere vil vente til år 2005.