DBU "køber" jyske stemmer

Nyt møde om turneringsstrukturen

KØBENHAVN: Flere tv-penge til 1. og 2. divisionsklubberne samt øget støtte til bredden i dansk fodbold skal sikre den ændring af turneringsformen, som superligaklubberne ønsker. Det er planen, som bestyrelsen i Dansk Boldspil-Union (DBU) sigter mod at gennemføre på et ekstraordinært møde 30. januar. 13 af de 16 medlemmer bakkede i december op om turneringskommissionens oplæg, der bl.a. indebærer et forårsslutspil mellem de otte bedste fra efterårets superligaturnering med 12 hold, men på JBU's delegeretmøde for to uger siden vendte de jyske ledere tommelen nedad. Dermed syntes forslaget dødsdømt på DBU's årsmøde 22. februar, men efter bestyrelsesmødet i går var en af fortalerne for unionens forslag, AaB-lederen Jesper Møller, optimist. - Jeg kan bekræfte, at pengefordelingen nu indgår i debatten om en ny turneringsform. Man kan næppe købe sig til et ja, men jeg tror på, at en samlet solidarisk model for økonomien kan gøre en ny struktur spiselig for det nødvendige flertal, siger Jesper Møller efter at have loddet stemningen hos specielt de jyske nej-sigere. - Jeg er ret sikker på, at vores forslag vil få stigende tilslutning, jo nærmere vi kommer årsmødet. Løsningen er ikke genial, men det bedst opnåelige kompromis. Som modvægt til DBU-forslaget har JBU foreslået at udvide Superligaen til 14 eller 16 hold. Signaler fra JBU-lejren kunne tyde på, at slutspillet er en torn i øjet hos mange ledere, og at der måske kunne skabes flertal for en Superliga med 10 hold, der mødes fire gange i løbet af året. Men Jesper Møller forventer ikke et ændringsforslag herom, bl.a. fordi superligaklubberne i samlet flok har aftalt at støtte slutspilsmodellen. abel