Sindal

DDS i Sindal kan holde fanen højt

Spejdergruppen er med inspirationskatalog til grupper i hele landet, der er på ufrivillig skrump

SINDAL:Selv om der bliver færre og færre spejdere, er der enkelte steder i landet, hvor det modsatte billede tegner sig. Blandt andet i Sindal, hvor DDS’erne gør det så godt, at de nu er kommet med i en rapport over attraktive DDS-grupper, som kriseramte sammenslutninger kan bruge til inspiration. DDS Sindal Gruppe har i alt omkring 150 medlemmer i Astrup og Sindal, og det er et tal, som har holdt sig stabilt gennem de seneste mange år - lidt af en præstation, når man kigger på det samlede billede. Alene i DDS er medlemstallet samlet set faldet med omkring 28 procent de seneste ti år - fra godt 30.000 til knap 22.000 - mens det samlede antal medlemmer af spejderorganisationerne i Danmark er faldet fra 100.000 i 1996 til 80.000 i 2004. Det viser tal fra Dansk Ungdoms Fællesråd. DDS Sindal optræder i rapporten sammen med ni andre, udvalgte grupper på landsplan, hvor der gennemført fokusinterview med ledergruppen for at forsøge at forstå, hvorfor spejdergruppen er en af de attraktive. - Hvis der var flere attraktive spejdergrupper, ville der være mange flere blå spejdere i Danmark. En attraktiv spejdergruppe er en spejdergruppe, som særligt mange børn og unge vælger at være med i. De er gået spejdervejen, selv om de ligeså godt kunne have spillet fodbold, gået til svømning eller spillet computer, noterer den projektgruppe fra analysefirmaet Copenhagen Economics, der har udarbejdet rapporten i samarbejde med DDS og Friluftsrådet. Og det er ikke, fremgår det, mere eller mindre tilfældigt, hvem de attraktive grupper er. - Er attraktive grupper ikke bare heldige at ligge dér, hvor der er mange børn og kun lidt konkurrence fra andre fritidsaktiviteter? Undersøgelsen viser, at det ikke er tilfældet (...) Hvis gruppernes medlemstal udelukkende afhang af ydre forhold og geografisk placering, ville ingen grupper i korpset have flere end 60 spejdere. Virkeligheden er heldigvis, at der er 150 grupper i korpset, som har flere end 60 spejdere, hedder det endvidere. Det er altså mere hårdt arbejde end held, det drejer sig om.