De 49 bud på problemer

Den seneste uge har Fyens og Nordjyske præsenteret en række bud på problemer, vi har indhentet hos forskellige samfundsrepræsentanter. Her er den komplette list

Jørgen Poulsen, Dansk Røde Kors 1 Ensomheden i samfundet Bjarne Lenau Henriksen, chef for Kirkens Korshær 2 Solidariteten med de svageste i samfundet er på retur 3 Vi dyrker individualisme, egoisme og selvtilstrækkelighed - og bliver ensomme. Jan Lindhardt, biskop. 4 Provinsialismen i Danmark. 5 Pressen gør befolkningen dummere Eigil W. Rasmussen, formand for Kommunernes Landsforening. 6 Manglen på politisk mod 7 Manglende succes med at få alle i arbejde Hans Skov Christensen, adm. direktør i Dansk Industri 8 Vi er ikke gode nok til at skabe grobund for økonomisk vækst i Danmark Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen 9 Ensomheden blandt unge og ældre 10 Sygehusene er ikke gode nok til at imødekomme de svage patienters behov 11 Udsigten til et smal forlig om den næste kommunalreform 12 Vi fraskriver os ansvaret for andre mennesker, fordi vi tror, at det offentlige tager sig af alt Klaus Wilmann, formand for Børnerådet 13 Samfundets opdeling i sociale zoner 14 Det nationale snæversyn og dansk selvtilstrækkelighed 15 Det overdrevne forbrug og rovdriften på miljø og natur Tommy Agerskov Thomsen, formand for Statstjenestemændenes Centralorganisation 16 Kultursammenstødet hos mellem unge indvandrere og det danske samfund 17 At politikerne bliver kørt af banen af embedsmændene 18 At journalister har forudindtagede holdninger Jørgen Søndergaard, direktør for Socialforskningsinstituttet 19 Det danske samfund for langsomt til at tilpasse sig forandringer 20 Vi er for dårlige til at integrere folk, der falder uden for normen 21 Den manglende kvalitet i velfærdsordningerne Jes Søgaard, direktør i Institut for Sundhedsvæsen 22 Danskernes dårlige sundhedstilstand 23 Et arbejdsmarked, hvor en stor del af arbejdsstyrken har svært ved at bide sig fast 24 Manglende evne til at integrere folk fra fremmede kulturer Morten Dige, ph.d. i filosofi 25 Uligheden mellem dem på og uden for arbejdsmarkedet 26 Den manglende værdidebat om, hvad vi vil med de grundlæggende institutioner i velfærdssamfundet Asger Aamund, erhvervsmand 27 Manglen på en reformproces, der skal styrke Danmarks konkurrenceevne Steen Bocian, chefanalytiker i Danske Bank 28 At en stor del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder ikke er på arbejdsmarkedet Tim Metz, amerikaner bosat i Danmark og foredragsholder 29 Afstanden mellem øverst og nederst i samfundet bliver større 30 Amerikanisering af det danske samfund med stress, fedme og manglende motion til følge Claes Kastholm Hansen, borgerlig debattør 31 At alt for mange ikke får en uddannelse, og 20 procent forlader skolen som funktionelle analfabeter 32 Uddannelsesniveauet på de videregående uddannelser er for lavt 33 Et stift dansk arbejdsmarked, der blandt andet skyldes skattetrykket, mindstelønningerne og den store offentlige sektor Sepp Piontek, tidl. landsholdstræner 34 Manglende konsekvens i samfundet Erik Hoffmeyer, tidl. nationalbankdirektør 35 Den danske skepsis over for det europæiske samarbejde Merethe Stagetorn, forsvarsadvokat 36 At for få indvandrerkvinder uddanner sig og kommer ind på arbejdsmarkedet Hans Jørgen Nielsen, lektor i statskundskab, Københavns Universitet 37 At politikerne hele tiden laver reformer 38 Manglen på en fælles referenceramme for borgerne i det danske samfund Jørgen Kjær, formand for Brugerforeningen af aktive stofbrugere 39 At der ikke er lægeordineret heroin. Fatih Alev, imam 40 Samfundets værdi-tomhed Povl Krogsgaard-Larsen, formand for Carlsbergfondet 41 Den svigtende pionerånd, specielt blandt unge Roal Ulrichsen, formand for Dansk Psykolog Forening 42 Danskernes provinsialisme 43 Flygtige folkesygdomme som depression og stress 44 Udskillelsen af svage børn i folkeskolen Michael Dupont, formand for Praktiserende Lægers Organisation 45 Fedme og den ringe folkesundhed 46 Sukkersyge 47 Unges druk og misbrug Marco Evaristti, avantgarde-kunstner 48 Janteloven Palle Strøm, kanalredaktør TV 2 Zulu 49 Vi savner dynamik og mangler et nyt projekt for Danmark efter velfærdsstaten Note: De formulerede problemer er vores egne overskrifter til de adspurgtes synspunkter. Alle er blevet bedt give et eller flere bud på det største problem for Danmark anno 2004