De ældre bliver ikke svigtet

Tal for kommunale udgifter kan ikke sammenlignes, siger borgmester

BRØNDERSLEV:- Der er statistisk forvirring om begreberne. Det sker både borgmester Jens Arne Hedegaard (V) og formand for social- og sundhedsudvalget, Birgitte Josefsen (V), der har undersøgt forholdene, efter at nøgletal for hjemmehjælpen har været fremme i avisen. Sagen blev også rejst i spørgetiden i Brønderslev Byråd forleden. Men Jens Arne Hedegaard kan fortæller, at der er forvirring omkring begreberne, der er baggrund for tallene. - Man kan ikke sammenligne pærer og bananer, siger Jens Arne Hedegaard. - I Brønderslev Kommune definerer vi ikke hjemmehjælp særskilt, men som en del af den integrerede plejeordning. Når det fremgår, at udgiften pr. borger på 67 år og derover er 4329 kr., er dette tal udtryk for den udgift, der er i forbindelse med pleje uden for den integrerede ordning. - I vores tilfælde er det alene udgiften til lønninger på Plejehjemmet Kornumgaard, siger Jens Arne Hedegaard. Ældreudgifterne er pr. person på 67 år og derover 40.388 kr. i Brønderslev Kommune. Det sammenlignelige tal for amtet som helhed er 43.475 kr., mens landsgennemsnittet er 44.160 kr. I dette tal indgår alle på 67 år og derover, uanset om de modtager hjælp. Normeringen i Brønderslev er pr. 100 person på 67 år og derover i Brønderlev 13,7 ansatte pr. 100. Gennemsnittet for Nordjyllands Amt er 15, mens landsgennemsnittet er 13,8. I Brønderslev er lønudgifterne 34.250 kr. pr. person på 67 år og derover. Gennemsnittet for Nordjyllands Amt er 37.500 kr., mens landsgennemsnittet er 34.500 kr. Beregningerne er sket ud fra en gennemsnitsløn på 250.000 kr. - Lønnen til plejepersonalet udgør således en væsentlig del af den samlede ældreudgift. I Brønderslev Kommune er der lavere normering end på amtsplan. Der er en forskel i lønudgift pr. 67-årig og derover på 3250 kr. - Forskellen på ældreudgiften i henholdsvis Brønderslev Kommune og Nordjyllands Amt kan således forklares ved en lavere normering. - At Brønderslev Kommune har en lavere normering pr. person på 67 år og derover end amtsplan, kan skyldes strammere visitation, flere ældre, der problemfrit klarer sig selv samt en mere rationel organisering, mener Jens Arne Hedegaard.