Løkken

De ældre er tilfredse med dagcentrene

Kun få finder noget at kritisere på kommunens dagcentre

LØKKEN-VRÅ:En brugerundersøgelsen på kommunens dagcentre på Havgården, Gårdhusene, Lundgården og Lillelund i maj måned viser, at der generelt er stor tilfredshed med tilbudene på dagcentrene. Der er dog syv af de adspurgte, der mener, at muligheden for træning og gymnastik kun er nogenlunde og to mener ligefrem at disse muligheder er dårlige. Kommentarerne medfører at træning og gymnastik nu opprioriteres i det daglige. Ialt 85 spørgeskemaer er blevet udleveret til brugere og pårørende på dagcentrene. 46 besvarelser 46 tog sig tid til at besvare spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 54,11. Brugerne svarede på spørgsmål om hvor tilfredse de er med: Kørsel, åbningstider, lokaleforhold, muligheder for middagshvil, muligheder for aktiviteter, arrangementer, fester og udflugter, mulighed for træning og gymnastik, hjælp fra personalet samt mulighed for socialt samvær. Svarene på hvert spørgsmål kunne afkrydses i en af fire kategorier: udmærket, god, nogenlunde og dårlig. Knap 45 procent af svarene faldt i kategorien udmærket, 33,33 procent i kategorien god. 6,41 af svarene faldt i kategorien nogenlunde og 1,28 i kategorien dårlig. Både socialudvalget og Ældrerådet er godt tilfreds med resultatet af brugerundersøgelsen.