De ældre kan bryde ensformigheden

Aalborg Kommune har en trumf i ærmet: Særlige ventelister for særligt udvalgte

AALBORG:Det bliver ældre borgere fra 60 år og opefter, tilflyttere plus pendlere, der skal hjælpe med til at forhindre, at Aalborg får flygtninge/indvandrere samlet i ghettolignende tilstande, som man kender det fra Gellerupparken i Århus og Vollsmose i Odense. Mens man i boligloven ikke må skelne mellem sort og hvid, kan man benytte bestemmelsen om fleksibel udlejning, når der skønnes behov for det. Den mulighed har man indtil videre ikke benyttet sig af i Aalborg Kommune. Fleksibel udlejning betyder, at der er mulighed for at gå uden om de faste ventelister og benytte særlige ventelister. Dermed kan man tilgodese udvalgte befolkningsgrupper. Selv om Aalborg langt fra nærmer sig ghettolignende tilstande, er der netop nedsat et udvalg bestående af repræsentanter for kommune og boligorganisationer. Udvalget skal pege på, hvor der kan være tilløb til problemer. Kommissoriet lyder kort og godt, "at man skal kortlægge muligheder for forhindringer i at opnå den mest hensigtsmæssige sammensætning af beboere i det almene boligbyggeri i nuværende og kommende lovgivning". Frivilligt tilbud Udvalget består af fra boligorganisationerne Gunhild Bjørn, Himmerland, Ole Fischer, Vanggaarden, Mogens Blicher Hansen, Østparken, og Finn Boye, Sundby-Hvorup, samt fra kommunen Lene Jacobi og Kristian Olesen, socialforvaltningen, samt Hella Nygaard, teknisk forvaltning. Arbejdstiden bliver forholdsvis kort. Allerede i september regner man med at have et resultat, der kan præsenteres for boligorganisationerne samt rådmændene fra teknisk forvaltning samt socialforvaltningen. - Viser det sig, at der ikke er nogen problemer, vil vi med arbejdet kunne være med til at aflive myter, siger formanden, fuldmægtig Hella Nygaard. Der er planlagt to møder før sommerferien og to efter. På dagsordenen til næste møde står brainstorming. Derefter er man klar til at kunne forholde sig til de problemer, der måtte være. Det bliver op til de enkelte boligselskaber at afgøre, om de ønsker at benytte sig af muligheden for fleksibel udlejning. Gør de det, må det kun gælde 65 pct. af boligmassen. Der skal fortsat være plads til, at kommunen - som hidtil - har anvisningsretten til hver fjerde bolig til sociale klienter.