De ældres frontfigur i Det nye Aalborg

Niels Ove Christensen er formand for sammenlægningsældrerådet, han mener, der er økonomi til god ældreservice

Niels Ove Christensen er talerør for de ældre i den nye kommune, han er formand for sammenlægningsældrerådet, til højre ses hunden Bimmer.  Foto: Per kolind

Niels Ove Christensen er talerør for de ældre i den nye kommune, han er formand for sammenlægningsældrerådet, til højre ses hunden Bimmer. Foto: Per kolind

KÆRBY:Han er de ældres frontfigur i Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg. Den 71-årige Niels Ove Christensen er nemlig blevet valgt til formand for sammenlægningsældrerådet, der behandler de nye opgaver vedrørende 2007, mens de gamle ældreråd tager sig af driftsopgaverne for 2006. Sammenlægningsældrerådet skal af sammenlægningsudvalget høres om alle spørgsmål, der vedrører de ældre i Det nye Aalborg. Det er fire år siden, at Niels Ove Christensen begyndte i ældrerådet, men det var egentlig slet ikke meningen. Niels Ove Christensen havde nemlig lovet konen, at de skulle være noget mere i sommerhuset i Blokhus, når han gik på pension. Men sådan gik det ikke, for så begyndte den 71-årige at spille whist på Gundorfslund, og det førte andet end kortspil med sig, for pludselig blev han opfordret til at gå ind i ældrerådspolitik, og sådan blev det. Ved siden af arbejdet i ældrerådet spiller han også volleyball, bowling, petanque med mere. Den tidligere direktør for el-grossistfirmaet Otra er af gammel vane i stødet allerede fra klokken seks om morgenen. Noget af dagens energi lægger han hos de ældre i Aalborg, der efter hans mening har det godt helt generelt. - Der gøres meget for de ældre i Aalborg, jeg plejer at sige, når folk klager, vær glad for, at du bor i Aalborg. Han peger på, at utilfredsheden ofte ikke stikker så dybt. - De ældre kan godt sidde og være utilfredse med noget, men når man så får snakket med dem, så er utilfredsheden ikke så stor. Mere synligt Ældrerådet i Aalborg har næsten været fuldstændigt anonyme udadtil, og det er der flere forklaringer på, mener Nils Ove Christensen. - Det har lidt at gøre med, at vi har været så mange, siger Niels Ove Christensen, der tænker på, at der været ældreråd for de forskellige områder i Aalborg. Han slår fast, at sammenlægningsældrerådet skal være mere synligt i offentligheden, hvilket han vi være med til at arbejde for. De to største opgaver for sammenlægningsældrerådet, der har en levetid på et år, bliver ifølge Niels Ove Christensen at finde ud af om man skal have et ældreråd for hele kommunen eller et ældreråd for hver af de enkelte områder. Desuden skal man finde ud af, hvilken distriktsstruktur, der skal være. Sammenlægningsældrerådet peger selv på, at ældreområdet i storkommunen inddeles i fem lokalområder fra 1. januar 2007, så man får mest muligt ud af resourcerne. Det betyder, at Hals tilknyttes område nord, mens Nibe og Sejlflod henholdsvis tilknyttes område syd og øst. Niels Ove Christensen vil ikke høre på, at der ikke er penge til god service for de ældre, han mener at økonomien er god. - Hvis de siger det, så vil jeg sige de har ikke noget problem med at bygge Musikkens Hus. Forskel på service I dag er der forskel på den service, der ydes i de fire kommuner i Det nye Aalborg. - Vi ved jo, at ældreplejen i Aalborg er bedre end i de tre andre kommuner, siger Niels Ove Christensen, der henviser til, at den personlige pleje er bedre i Aalborg. På spørgsmålet om, hvordan sammenlægningsældrerådet vil være med til at sikre, at de ældre får det samme serviceniveau over hele linjen, siger han. - Det bliver også svært for os at sikre, men vi vil arbejde for det. Niels Ove Christensen har en ønskeseddel parat på vegne af de ældre i Det nye Aalborg. - Der skal være mange flere bistandspleje timer, siger han. Desuden ser han gerne, at de ansatte får bedre tid til opgaverne, ligesom der skal være mulighed for de ældre, der har råd til det, at købe ekstra storrengøring, hvis de har behov for det.