Trafikulykker

De ældres uheld

Hos Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsråd har man noteret antallet af ulykker, hvor ældre bilister er indblandet. Tallene dækker over trafikuheld fra 1996 til 2001, hvor bilister over 60 år er fører af enten bil eller varevogn. Ulykkerne er skat på vejnettet i hele kommunen og altså på både kommunale og amtslige veje: 1996: 27 uheld. 1997: 12 uheld. 1998: 15 uheld. 1999: 22 uheld. 2000: 28 uheld. 2001: 19 uheld. I alt er der gennem de seks år tale om 123 uheld med ældre over 60 år som fører af bilen.