De amerikanske og britiske Irak-beviser

USA og Storbritannien fremlagde begge, hvad de kaldte beviser for, at Saddam Husseins Irak rådede over masseødelæggelsesvåben og kunne bringe dem i anvendelse meget hurtigt. Den amerikanske udenrigsminister, Colin Powell, præsenterede i FN's Sikkerhedsråd 5. februar en række oplysninger, der skulle påvise, at Saddam var en trussel mod både naboer og andre lande. Han beskyldte Irak for at fortsætte produktionen af biologiske og kemiske våben fra mindst 18 mobile lastvognstog, heriblandt op mod 25.000 liter miltbrand og mindst 500 ton gift til kemiske våben og samt VX-nervegas. Powell sagde også, at Irak forsøgte at anskaffe sig raketter, der kan ramme mål så langt væk som 1200 kilometer. Han fastslog desuden, at Irak husede og nægtede at udlevere folk med tilknytning til Osama bin Ladens al-Qaeda-terrornetværk. Den britiske regering udsendte 24. september i fjor en 50 siders redegørelse, som skulle bevise, at Saddams styre er farligt for verdensfreden. Rapporten lader forstå, at Saddam ville have mulighed for at affyre kemiske og biologiske våben med 45 minutters varsel, og at han også søgte at udvikle atomvåben. Videre hedder det, at det lykkedes Irak at holde 20 ballistiske raketter skjult for FN's våbeninspektører, samt at Irak havde sat skub i bestræbelserne på at fremstille raketter med en rækkevidde på 1000 km. Styret i Bagdad søgte ydermere at erhverve betydelige mængder af uran fra Afrika i et forsøg på at genskabe landets atomvåbenprogram, fremgår det af rapporten. /ritzau/