De ansatte følger opgaven

I slutningen af maj ved kommunalt ansatte, hvor de skal sidde næste år

Poul Poulsen: - Der vil være folk, der melder fra, fordi de får lang transport mellem hjem og arbejde. Foto:

Poul Poulsen: - Der vil være folk, der melder fra, fordi de får lang transport mellem hjem og arbejde. Foto:

FREDERIKSHAVN:I løbet af maj får de ansatte på rådhusene i Frederikshavn, Skagen og Sæby at vide, hvor deres skriveborde står efter 1. januar 2007. Men allerede inden udgangen af marts bliver den fysiske placering af forvaltninger meldt ud. Det vil samtidig give en indikation af, hvem der skal flytte hvorhen. - Princippet er, at den ansatte følger opgaven, siger personalechef Poul Poulsen, Frederikshavn. En ansat i en forvaltningsgren, der flytter, skal altså regne med skulle følge sit skrivebord. Langt de fleste ansatte i kommunerne har job, hvor arbejdsstedet ikke ændres. Det gælder ansatte på skoler, institutioner og i hjemmeplejen. Alligevel er det et stort puslespil, som skal samles i løbet af de næste tre måneder. For at få brikkerne anbragt optimalt i den ny struktur fører kommunale ledere netop nu medarbejderudviklingssamtaler med særlig vægt på at få kortlagt hver enkelts kompetencer og ønsker. - Omkring 800 bliver direkte berørt af kommunesammenlægningen, siger Poul Poulsen. Men kun nogle af dem skal til Frederikshavn. - Det er politisk besluttet at anvende rådhusene i alle tre kommuner også efter kommunesammenlægningen. Når de ansatte i maj har fået besked om, hvor de skal arbejde, har de 14 dage til at reagere. Inden for de 14 dages høringsfrist kan ansatte, som ikke ville flytte med jobbet, selv komme med forslag til en eventuel anden fremtid i organisation. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, vil den ansatte blive afskediget inden 1. juli til fratræden ved årskiftet. - Der vil være folk, som melder fra, fordi de får en lang transportvej mellem hjem og arbejde, forudser Poul Poulsen. Storkommunen kan komme til at stå i den paradoksale situation at skulle afskedige i f. eks Skagen, fordi de ansatte ikke vil flytte med deres forvaltningsgren væk fra byen - samtidig med at kommunen mangler personale i en anden forvaltningsgren, som flytter til byen. - De ledige stillinger vil først blive opslået internt og derefter eksternt, siger Poul Poulsen. - De individuelle medarbejderudviklingssamtaler i januar-marts kan være med til afdække den enkeltes forudsætninger for at skifte til et helt andet job. - Men jeg tror ikke, der blive ret mange, som skifter til en helt anden forvaltning, slutter Poul Poulsen.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk