Lokalpolitik

De arbejder for at syge kan få en værdig død

En arbejdsgruppe under Røde Kors vil sikre, at ingen mennesker fremover skal ligge og dø alene

Helga Moos Iversen (tv), Preben Andersen (i forgrunden) og Helle Robsahm har taget initiativ til en vågekonetjenste for døende. Foto: Hans Christian Jacobsen

Helga Moos Iversen (tv), Preben Andersen (i forgrunden) og Helle Robsahm har taget initiativ til en vågekonetjenste for døende. Foto: Hans Christian Jacobsen

MARIAGER:Det er ikke værdigt, at nogen mennesker skal ligge og dø helt alene, uden pårørende eller andre personer omkring sig i livets sidste timer. En værdig død bør være en menneskeret for alle. Det mener en arbejdsgruppe, bestående af tre aktive fra Dansk Røde Kors i Mariager. Arbejdsgruppen har netop skrevet til byrådet i Mariagerfjord Kommune med en opfordring til, at man påtager sig rollen som foregangskommune inden for terminalpleje. Gruppen består af Preben Andersen, Helle Robsahm og Helga Moos Iversen. De tre er enige om, at kvaliteten af den pleje, vi yder de meget syge og døende, bør højnes. ”Vi kommer snart igen” Helle Robsahm har været sygeplejerske inden for hjemmeplejen i 30 år, og hun har erfaret, at forholdene for døende ikke er optimale. - På grund af manglende ressourcer må man nogle gange lade døende ligge alene. De eneste man kan gøre er at sige, ”vi kommer snart igen”. Vi kan desværre ikke være der hele tiden, beklager Helle Robsahm. Dansk Røde Kors i Mariager vil gerne med en frivillig indsats bidrage til at sikre, at døende kan blive i eget hjem, hvis de ønsker det, og at de ikke skal være alene. Vågekoner Røde Kors foreslår, at der oprettes en vågekone-tjeneste, som plejepersonalet i kommunen og de pårørende kan trække på efter behov. Og så skal der oprettes en stilling som koordinator - en professionel person, der får ansvaret for at samle det offentliges og de frivilliges indsats til en helhed. - Jeg tror, der går mange mennesker rundt, som gerne vil være med til at gøre en forskel. Måske er din nabo eller genbo meget syg, men du synes ikke, du bare kan gå hen og tilbyde din hjælp. - De frivillige skal tilbydes en form for uddannelse, og der skal være en koordinator, der samler trådene, siger Preben Andersen. Pårørende er bange Helle Robsahm siger, at hjemmeplejen gør et stort arbejde for at kontakte de pårørende til den døende og få dem engageret i plejen. - Men ofte er de pårørende bange. De er følelsesmæssigt engageret og magter ikke opgaven. De kan have nytte af den støtte, som vågekone-tjenesten kan give, siger Helle Robsahm. Vågetjenestens opgave i forhold til de døende er først og fremmest at være til stede, holde i hånd og snakke om lige præcis det, den syge har brug for at snakke om. Udelukker ikke hospice Dansk Røde Kors i Mariager understreger, at deres initiativ ikke på nogen måde udelukker det tilbud om hospice, som der arbejdes med at etablere i Hadsund. Vågekonerne er et supplement til hospice, fastslår arbejdsgruppen: Døende er ligesom alle andre mennesker forskellige. Nogen har et ønske om at tilbringe deres sidste dage på et hospice, andre foretrækker at dø i hjemmet. Arbejdsgruppen har skelet til projektet ”Hospice uden mure i Odder”, som det lokale byrådsmedlem, læge Poul Grøn, var med til at etablere i 2000. Arbejdsgruppen har også søgt inspiration hos vågekonerne i Hanstholm. - I Hanstholm sammenligner vågekonerne sig med jordemødre. De betegner døden som en forløsning, og det er da et flot billede. - Uanset om man tror på et liv efter døden eller ej, så kan man jo lige så godt tro, at det er noget godt, der venter en, siger Helga Moos. Det er i den ånd, at Dansk Røde Kors i Mariager har tænkt tiltaget med vågekoner og ditto -mænd, som altså skal omfatte hele den nye storkommune.