Aalborg

De Blå Baretter

En gruppe FN-veteraner stiftede 26. oktober 1968 FN-Soldaterforeningen De Blå Baretter. Formålet med foreningen er først og fremmest at samle hjemsendt og tjenstgørende personel, der har deltaget i missioner for FN, NATO, EU, og OSCE for derved at knytte og styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dernæst er det foreningens formål at støtte og oplyse om FN's formål og virke, herunder specielt de fredsbevarende/-skabende aktiviteter. Foreningen har gennem årene udviklet sig til en landsforening med 17 lokalforeninger fordelt over hele landet. Mere end 3000 personer er i dag medlemmer af foreningen.