Børnepasning

De bliver bedre til børn

Mange børn er i børnehave eller dagpleje en stor del af deres tid.

Det har derfor stor betydning for dem, hvad for nogle voksne, de er sammen med - og ikke mindst hvordan de voksne er sammen med børnene. Brønderslev Kommune har stillet skarpt på lige netop relationen mellem barn og voksen, og cirka 430 ansatte i institutioner og dagpleje er i gang med at uddanne sig til at blive bedre til at være sammen med børnene på en god måde. Det handler om relationer, det nære; dét, der lige præcis sker i mødet mellem to mennesker - et barn og en voksen. Om den kontakt, der er, og den stemning, der er i samværet, den anerkendelse, der bliver givet. Og hvordan man kan styrke det. Det kan gøre en stor forskel for barnet. - Det er hele barnets trivsel og udvikling. Hvis han ikke føler sig som en del af noget værdifuldt, så går udviklingen i stå, og det er svært at fungere. Alle børn har brug for relationer for at kunne fungere, fortæller Lene Bering, pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet i Brønderslev Kommune. De ansatte har gennem de seneste tre år været kurser i International Child Development Programme (ICDP), og en af grundtankerne er, at man skal væk fra den tankegang, at et barn har et problem - og i stedet se på de relationer, barnet indgår i, først og fremmest sammen med voksne. - Man ser ikke på barnet i sig selv som et problem, men i samspil med andre. For at hjælpe de her børn, så ser man på barnet indefra og sig selv udefra. Den voksne justerer sig og skal først og fremmest lave om på sig selv og se på, hvornår det lykkes - og det skal der gøres mere af, forklarer Lene Bering. Når man bliver god til det, kan det virkelig flytte noget for barnet. - De børn, man tidligere kaldte grænsesøgende er måske i virkeligheden kontaktsøgende børn. Ved at få ekstra fokus ændrer de adfærd, siger Lene Bering, der peger på, at ICDP er rigtigt godt for alle børn - Barnet bliver en del af et fællesskab og udvikler sit selvværd, når det er følelsesmæssigt knyttet til nogen og oplever, at de synes, barnet er vigtigt. De børn, der har det mere eller mindre svært, kan få endnu mere gavn af metoden. - Måske har de det svært, fordi de ikke har de gode relationer. Det er dem, det virkelig rykker overfor. De kan markant få det bedre, siger Lene Bering. Børn i kanten af cirklen Et helt konkret redskab går på, at alle voksne i en institution tegner en cirkel med pædagogen i midten og placerer alle børnene rundt om ud fra, hvor tæt og god kontakt de har med børnene. - Så ser man nogle gange, at et barn ligger yderst i ringen hos alle, fortæller Lene Bering. Dermed bliver det helt grafisk tydeligt, at nogle børn har brug for at komme længere ind mod kernen af fællesskabet. - Der sker noget i hovedet på de ansatte, når man har set det, for når alle gør ud af den dør, så ved de, at der skal være mere fokus på det barn, fordi det ligger derude. Så sørger de for at få nogle aktiviteter sammen med ham og har fokus på at forbedre relationen, siger Lene Bering. Ole på Rød Stue Kommunen indledte arbejdet med ICDP for cirka tre år siden og skal nu i gang med at evaluere det - især med fokus på, hvad det betyder for det enkelte barn og fællesskabet. - ICDP har først værdi, når det har betydning for Ole på Rød Stue - det er dét, det handler om. Han skal opleve, at de voksne lægger mærke til ham, at han er en del af et fællesskab, og at der er relationer mellem børnene, siger Lene Bering, der vurderer, at indsatsen allerede har haft en effekt. - Det er især overfor børn med særlige behov. Hvor man før var mere magtesløs, har vi nu et redskab til at håndtere det. Det kan være svært at få tid til at sætte fokus på relationer i en hverdag med travlhed. - Det med at skabe gode relationer til et barn, det kræver tid og nærvær. Men det er måske netop i disse tider et rigtigt godt fokus at have - der er mere brug for det end nogensinde. Der skal være tid til at sætte sig ned og være - og få de gode snakke. Tid til at høre, hvad børnene siger og se børn som individer, og ikke en gruppe, siger Lene Bering. Projektet fortsætter nu med fokus på at få de nye ting implementeret og fulgt op, og det er egentlig ikke noget, Lene Bering regner med, at man nogensinde bliver helt færdig med. Samtidig kan det udvides til andre områder. - Det kan være til forældresamtaler og til måden der søges støtte på. Det er stadig fokus på problemet og ikke på samspil, mener Lene Bering.

Forsiden