Skolelukninger

De bløde værdier er væk

Det er meget tydeligt, at økonomien nu er den bærende faktor, når den optimale skolestruktur i Jammerbugt Kommune skal besluttes.

Kvalitet og tryghed er nu opgjort i penge og vejledende timetal. Væk er de bløde værdier, følgeomkostninger og nogen som helst vurdering af, hvad der skal til for at man kan klare sig som elev i den fremtidige skolestruktur i Jammerbugt Kommune. Budgettet på skoleområdet i Jammerbugt i 2010 holdt sandsynligvis ikke. Det fremgår ikke af det nye debatoplæg hvor overskridelserne er sket, men de har tydeligt vis ikke noget med den nuværende struktur at gøre. Det må derfor være rimeligt at antage, at det kan og vil ske igen uanset strukturen. På trods af, at mange forældre, elever, skolebestyrelser, interesseorganisationer, borgere og endog politikere har påpeget, at konsekvenserne af skolelukninger rækker langt ud over simple økonomiske beregninger på klassestørrelser, så er dette slet ikke nævnt i oplægget til denne 2. høringsrunde. F.eks. er samtlige socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen valgt ind på et valgprogram med teksten de lokale skoler har en enorm værdi i de lokale samfund så hvorfor disse værdier ikke er i spil nu hvor det gælder, det forstår man ikke men jeg går ud fra, at de stadig er gældende. Det oplæg der er udarbejdet til denne 2. høringsrunde er meget farvet af en holdning om, at hvis bare vi lukker nogle skoler, får etableret nogle flere busruter og specialklasser så går det nok alt sammen. Der er stor forskel på kommunens skoler i dag og i stedet for at vurdere skolerne på hvem der får de bedste testresultater, har færrest aflyste timer, har mindst mobning, har størst forældreopbakning, fungere bedst osv. så sidder vi som forældre og skolebestyrelsesmedlemmer nu med et noget farvet oplæg, der alene går på lærelønninger og vejledende timetal. Hvor er kvaliteten? Hvor er følgeomkostningerne? Hvor er konsekvenserne hvorfor er de ikke opgjort? Løbet er nok desværre/heldigvis ved at være kørt, nu vil det så vise sig, hvem der i januar vil huskes for udvikling og hvem der vil huskes for afvikling i Jammerbugt kommune.