De borgerliges skyld

Flere partier, men specielt Venstre og alle nyhedsmedier, kritiserer regeringen for løftebrud, men en regering skal jo have 90 mandater for at vedlage en lov, og S og SF har jo også hele tiden sagt, at nye forslag skulle være finansierede.

Hvilket selv Venstre vel må sige at være det rigtige. Så man er startet med at give dem, der har det dårligst, flere penge - mennesker på starthjælp, psykisk syge, og arbejdsløse har fået forlænget dagpenge med et halvt år. Desuden giver man også flere penge til efterskoler og mere. Disse penge skaffes ved at lægge afgifter for ca. fem mia. på bl.a. sukker, cigaretter og fedt, ligesom man vil lægge afgifter på NOx-udledning men med bundfradrag for visse virksomheder. Men man er næsten 100 pct. sikker på, at alle penge vil blive brugt til forbrug i Danmark og dermed skaffer beskæftigelse. Derfor har detailhandelen også allerede fundet ud af, at julehandlen vil stige for de fattigste grupper. Nu kritiserer de tidligere regeringsbærende partier disse afgiftsstigninger, men da den tidligere regering lavede skattereformen i 2008, gældende fra 2009, finansierede man skattelettelserne med afgifter, moms, skatter for tilsvarende beløb ca. 25-30 mia. Mange af disse afgifter var afgifter på el og varme både for private og industri/erhverv. Det var afgifter, der er langt større end de ca. 600 mio., man nu forøger NOx-afgifter med. Disse afgifter på private og virksomheder trådte/træder i øvrigt først i kraft i 2010/2011/2012. Så mange tror, at de afgifter, man her opererer med, skyldes den nye regering, for det taler den gamle regering ikke om. Blandt de ekstra afgifter kan også nævnes afgifter på cigaretter og fedt - og moms på nye byggegrunde. Så fremtidige husejere skal nu være med til at finansiere de reducerede skatter til de rigeste og det af en jord, vi alle er fælles om. Så jeg kan slet ikke forstå den tidligere regering, de borgerlige aviser og de mennesker, der sådan kritiserer, man hjælper de svageste i samfundet. Så til Venstre, som nu helt sikkert efter de foreløbige undersøgelser ikke ønskede, at Thorning nogensinde skulle blive statsminister. Der hersker nu ikke meget tvivl om, at det var Venstre, der sammen med sladderavisen B.T. skabte historien om manglende skat for hende og hendes familie og siden lækkede Helle Thornings og hendes mands afgørelse fra Skat til B.T., og samme ministerium har også udleveret hende og hendes mands cpr-numre. Jeg synes, det fortæller alt om Venstre, der efter år 2002 helt har forladt den politik, man tidligere gik ind for, og som jeg stemte på. Et liberalt frisindet parti, der også ville, at de fattigste mennesker skulle hjælpes. Læg dertil (selv om det ikke hænger sammen med skandalen, som de nu skal undersøges for), at man har ført en boblepolitik, der i dag gør, at folk er blevet stavnsbundne til deres boliger, landmænd sidder i gæld til halsen, og vi har bevilget hinanden så store lønstigninger, at vi ikke kan konkurrere mere. Sidstnævnte på grund af, at arbejdsmarkedet var så overophedet, at lønninger bare steg og steg. I øvrigt synes jeg også, man kunne køre en undersøgelse mod den tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen for manglende ansvar. Det er nu kommet frem, at han har et meget stort ansvar for det tab, staten har fået på Amagerbanken. Han undlod at fortælle finanstilsynet, at Finansiel Stabilitet havde advaret mod, at staten gav garantier til Amagerbanken, og derved mistede penge.