De brænder for skolen

400 Flauenskjold-borgere gik onsdag aften til kamp for skolen, og de fik løfter.

At Flauenskjold-borgerne brænder for deres skole, fik politikerne klart bevis for onsdag aften, da 400 borgere gik på gaden i kampen for skolen. Fakkeloptoget fyldte Ingeborg Skeelsvej. Der er planer om at fjerne 4.-7. klasse, men meget tyder på, at borgerne redder 4.-6. klasse. Det var i hvert fald den holdning, der kom til udtryk hos de deltagende byrådspolitikere. Pia Drotten overrakte på vegne af byen nøgler til skole, børnehaver, idrætshal, købmand, varmeværk med mere, som et symbol på den situation, byen kan komme til at stå i uden en skole. Modtageren var Mikael Klitgaard (V), der er formand for miljø- og teknikudvalget. Ole Jespersgaard (S), der er formand for børne- og skoleudvalget, modtog 596 underskrifter fra borgere, der siger klart nej til skolelukning. Det var alle byens foreninger, der stod bag initiativet. Skolebestyrelsesformand Kim Larsen fik hurtigt samlet alle foreninger, der var med på ideen om at kæmpe for skolen. Og meget tyder på, at borgernes indsats bærer frugt. De tre tilstedeværende politikere, der repræsenterer flere partier, siger nej til at fjerne 4.-6. klasse. - Det er en fantastisk indsats, I gør, sagde Ole Jespersgaard. Jeg tror på, at vi kan finde en anden løsning end at fjerne 4.-6. klasse, sagde han. Ole Jespersgaard lagde ikek skjul på, at han har haft denne holdning hele tiden. - For at et samfund kan udvikle sig, skal der være en skole. Forsvinder den først, går det ud over byen, sagde han. Mikael Klitgaard forsikrede også, at han vil arbejde for at bevare 4.-6. klasse i Flauenskjold. - En skole er vigtig for et bysamfund, sagde Mikael Klitgaard, der også roste borgerne for deres indsats med fakkeloptog med mere. Derimod sagde Mikael Klitgaard, at der arbejdes frem mod at samle 7. klasserne af pædagogiske årsager. Det er der arbejdet på gennem flere. Også det lokale byrådsmedlem Lone Birkmose Lex (V) tror på, at skolen kan reddes. Der var klapsalver til politikerne efter deres indlæg, der faldt i god jord hos borgerne. Skolebestyrelsesformand Kim Larsen er en glad mand. - Med de tilkendegivelser, der er kommet, tror jeg på, at vi fortsat vil have en skole i Flauenskjold, siger han. Kim Larsen er selv tilflytter til byen. Mange er flyttet til Flauenskjold i en forventning om, at der vil være en funktionsdygtig skole. - Vi flyttede hertil i 2003, fortæller pædagogmedhjælper Jeanett Jeppesen, der havde sin fire-årige datter Maja med. Storesøsteren Celine går i 4. klasse. Foreningerne havde foruden for fakler sørget for røde pølser, øl og sodavand.