De bytter skole

Den ene skoleleder tog faktisk imod den andens opsigelse

skoleledere bytter. Per Svaneborg til højre skal lede Skørbæk-Ejdrup Friskole, Jens Christensen tager over i Aarestrup. Foto: Grete Dahl

skoleledere bytter. Per Svaneborg til højre skal lede Skørbæk-Ejdrup Friskole, Jens Christensen tager over i Aarestrup. Foto: Grete Dahl

AARESTRUP:Linjefagene er dansk og musik for den ny leder af Gregers Krabbes Friskole i Aarestrup, Jens Christensen, som afløser Per Svaneborg. Det kommer nok til at præge friskolen, for Jens Christensen er medlem af bestyrelsen for Folkeforeningen for Halkær Ådal og i sit yngre liv har han lavet såvel musikteater som internetcafé for børn og unge. Musiklærer Ud over lærer gennem syv år på friskolen mellem Aars og Nibe, har den ny skoleleder også undervist i 13 år på musikskolerne i Vesthimmerland og Nibe. – På Skørbæk-Ejdrup Friskole har jeg undervist i mine liniefag samt i samfundsfag, historie, fortælling, tysk og engelsk. Desuden har jeg de seneste år arbejdet med film- og musicalproduktion med de store børn i 8. og 9. klasse, forklarer Jens Christensen, som også har fungeret som webmaster, skolebladsredaktør, medlem af PR-udvalg, arbejdet med Ny Løn og været en del af skemalæggerteamet de sidste par år. Skørbæk-Ejdrup Friskole har for mig været en utrolig dejlig arbejdsplads, og jeg overvejede derfor også mange gange, hvorvidt jeg skulle søge stillingen i Aarestrup. Jeg fandt ud af at Gregers Krabbe Friskolen rummer mange af de værdier som jeg kender fra Skørbæk-Ejdrup Friskole, og besluttede mig for at tiden måske var moden til at prøve noget andet. Opsigelsen ... Skæbnen ville, at Jens Christensen måtte aflevere sin opsigelse til netop Per Svaneborg, der tidligere på året blev leder af Skørbæk-Ejdrup Friskole. Han mener, at Gregers Krabbes Friskole rummer mange af de værdier han selv står for. Fællesskab, plads til den enkelte, morgensang og masser af musik, fortælling, lejrskoler og en solid faglig undervisning, hvor barnet kommer i første række. Stort fællesskab – Er der konflikt mellem børn skal det have lov at fylde, for børn, der sidder og er kede af det eller frustrerede over noget, kan ikke modtage undervisningen ordentligt, mener den ny skoleleder Jeg er overbevist om, at der på Gregers Krabbe Friskole er et stort fællesskab mellem børn og voksne, ansatte og forældre. Det gør, at vi kender hinanden på skolen og eventuelle uenigheder eller misforståelser kan ryddes væk før de vokser. Jeg har en fornemmelse af, at Gregers Krabbe Friskole har stor opbakning samt bred pædagogisk og faglig troværdighed i det omkringliggende samfund. Denne er vigtig at bevare, slutter Jens Christensen.