Blære

De cyklede for et center

Blære samler penge ind til halv hal

Cykelløbets start var henlagt til Lyngholmvej lidt uden for Blære, og der var udformet to ruter rundt på egnen.

Cykelløbets start var henlagt til Lyngholmvej lidt uden for Blære, og der var udformet to ruter rundt på egnen.

Der blev cyklet for et nyt multicenter i Blære i går. Et cykelløb med to forskellige ruter var nemlig på det omfattende program for Koen Karla-aktiviteterne arrangeret for at skaffe penge til at opfylde byens store ønske, et såkaldt multicenter i tilknytning til Blære Skole. I byen er der for tiden store forhåbninger til, at projektet realiseres. Efter at arbejdet med det har ligget ganske stille i en periode, tog det påny fart i foråret. Blandt andet med flere forhandlinger med kommunen: - Vi har haft en god dialog og oplever, at kommunen er positivt stemt over for vore planer. Vi har således fået en udmelding om, at kommunen vil bede en fundraiser om at søge midler til projektet, siger Elsebeth Skadhauge fra arbejdsgruppen bag projektet. Det løber op i ca. 12 mio. mio. kroner, og nu er man i Blære spændt på, om byrådet i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser beslutter sig for at afsætte penge på 2012 budgettet til et multicenter i Blære. Som regnestykket for projektet p.t. ser ud, kræver det at kommunen af egen lomme støtter det med en halv mio. kr. i 2012 og et tilsvarende beløb i 2013. De øvrige penge skal så komme fra fondsmidler og de penge, man i Blære selv skraber sammen. Foreløbig er der her ca. en mio. kr. på kontoen, ligesom der er givet tilsagn om arbejde for en mio. kr. Multicdentret skal bl. a. omfatte en halv hal, et cafeteriasfnit, et motionscenter og fire omklædningsrum. I forbindelse med etableringen af multicentret ønskes skolens gamle gymnastiksal omdannet til et rum for musikalske aktiviteter. Lørdagens Karla-aktiviteter omfattede ud over cykelløbet bl. a. bondegårds-besøg, børnedyrskue, havetraktortræk og ponyridning.