De danske skove

Skovarealet i Danmark har været svagt voksende siden 1950 og fylder i dag cirka 12,4 procent af landets samlede areal. I 1989 besluttede politikerne, at det danske skovareal skal fordobles i løbet af cirka 100 år. Med den hidtidige indsats nås det mål næppe. En stor del af den danske skov dyrkes som plantageskov med lige rækker af ens træer, men målet er, at de danske skove skal være mere mangfoldige og naturlige - blandt andet af hensyn til de mange planter og dyr, der har skoven som levested. Fordelingen af skov i Danmark varierer fra region til region. I hovedstadsregionen, der omfatter Nordsjælland og Bornholm er skovprocenten over 16, mens den i Region Syddanmark er 10,7.