Skolevæsen

De er alle forskellige

- Skolen har udviklet sig enormt på de 30 år, jeg har været lærer. Vi er klar til nye forandringer, og det er bestemt det rigtige at fokusere på ideerne. Men, men kunne vi dog ikke få lidt ro, sukker Søren Thirup.

Han ser, hvordan det trætter såvel gamle som nye lærere, at de får det ene nye krav til deres job efter det andet. Hvordan politikerne den ene dag fokuserer på trivsel, og den næste dag på test. - Vi når faktisk ikke at finde ud af, hvad der virker, før vi skal i gang med noget nyt, og det højner altså ikke kvaliteten, siger Søren Thirup, der dog er glad for den samling på udviklingen, som han ser skoledøgnet som udtryk for. - Ved at fokusere på ideer går man netop helt tæt på det, der er skolens egentlige opgave - at gøre børnene glade for at lære. Men vi skal passe på ikke at opstille særlige regler for, hvordan de skal lære at blive idemagere. Børn er så forskellige, og det er meget, meget vigtigt for mig at holde fast i, når vi mødes på skolen næste mandag, fastslår Søren Thirup. De 30 år med "børn mellem hænderne" har lært ham, at man som lærer skal være forskellig overfor hvert enkelt barn i klassen. - Det er min erfaring, andre har andre måder at være lærer på, indskyder han med den respekt for kollegerne, han prøver at lære børnene at have for hinanden. Læreren må vise vejen, for børnene tager meget bestik af, hvad han eller hun gør. Også når det gælder ideskabelsen. - Nogle få bobler af ideer, men de fleste børn prøver at give læreren det, de tror, han eller hun vil have, og så skal man nærmest provokere dem til at tænke anderledes. Jeg tror, mange forældre er så optagede at gøre dem skoleparate, at børnene næsten er for tilbageholdende henne i klassen, siger Søren Thirup, der selvfølgelig også er glad for, at børnene ikke forstyrrer hinanden så meget, som de mange debatter om urolige børn ellers kunne tyde på. - Men forældrene må godt slippe lidt af deres utryghed overfor skolen, når vi gør tingene på en anden måde end i deres skolegang, siger Søren Thirup.