Retspleje

- De er ikke sociale nomader

Forsvareren for moderen i Serritslev-sagen har argumenteret for, at når ingen kommuner greb ind, hvordan skulle moderen så vide, at den var gal?

Kommunerne har gjort deres for at få familien til at flytte, mener forsvarsadvokat Henrik Garlik Jensen. Arkivfoto: Kurt Bering

Kommunerne har gjort deres for at få familien til at flytte, mener forsvarsadvokat Henrik Garlik Jensen. Arkivfoto: Kurt Bering

Mens det var lige så sikkert som amen i kirken, at anklageren ville benytte sig af børnenes vidneudsagn, lige så sikkert var det, at forsvareren for kvinden, den 37-årige T, ville hænge sig i, at ingen af de kommuner, som familien har boet i, har gjort væsentligt noget for familiens ve og vel. Kvindens forsvarer, Henrik Garlik Jensen, mente også, at kommune efter kommune havde svigtet familien i sagen. Ingen røde lamper lyste Kvinden T er sammen med manden H blandt andet sigtet for vanrøgt af de mange børn. Vanrøgt er en sjældent brugt paragraf i dansk strafferet, og anklageren måtte 60 år tilbage for at finde en sag, som delvis ligner den aktuelle. Mens anklagen går på, at kvinden T med forsæt (med vilje. red.) har vanrøgtet de mange børn, så stillede hendes forsvarer spørgsmålstegn ved den påstand. - Ingen har sagt til T, at det her skadede børnene, og vi vil fjerne dem fra hjemmet. Der er ingen røde lamper, der har blinket. Ingen af kommunerne har reageret overhovedet. - Hvordan skulle T så vide, at den var gal, spurgte hendes forsvarer. Henrik Garlik Jensen afviser ikke, at det, der har fundet sted i familiens mange hjem gennem årene, er vanrøgt, men han påstår samtidig, at der er en dyb forskel mellem at gøre noget forsætligt, altså med vilje, og at gøre noget uagtsomt. - Jeg skal ikke afvise, at T har begået noget uagtsomt, sagde han og tilbageviste dermed anklagerens påstand om, at kvinden T var vel vidende og med på det, der skete. Ikke sociale nomader Det har ofte været fremme, at den store familie fra Serritslev er en slags sociale nomader. Familier, som flytter fra kommune til kommune for at undgå de sociale myndigheder. - Det er kommunerne, som har pålagt familien at flytte. Kommunerne har ikke stået i kø for at anvise familien egnede boliger i deres egne kommuner. - Det handler om økonomi, det her, sagde forsvareren, før retsmødet blev afbrudt.