De er sure, sagde ...

SKOLEFRITIDSORDNING:Det er surt for Pia Knudsen, at de dårlige forhold omkring SFO på Aalbæk Skole nu bliver løst - og med et borgerligt flertal i Skagen Byråd og med mig som formand for BKU. Det er svært at leve med for en ægte socialdemokrat som Pia Knudsen. I avisen lørdag fyrer Pia Knudsen en større salve af mod min person. Det er korrekt, at jeg ikke har drøftet forholdene i Aalbæk Skoles SFO med byrådet i den periode, jeg sad i Skolebestyrelsen på Aalbæk Skole. Det fandt jeg ikke nødvendigt, da det var min opfattelse, at det var alment kendt, at forholdene gennem mange år i SFO"en ikke var optimale. Det gjaldt åbenbart ikke i Socialdemokratiet. Jeg fatter ikke, at man havde så lidt føling med forholdene i den sydlige del af kommunen. Det kan undre, at en sand socialdemokrat som dig, Pia Knudsen ikke har underrettet dine partifæller i Skagen om "rigets tilstand". Det er åbenbart lettere at tørre det af på min person. Siden jan. 2002 har et enigt udvalg i BKU arbejdet sammen om at finde en løsning. En løsning, der både var pædagogisk og økonomisk forsvarlig. Indtil "målstregen" var udvalget enige om en ramme på 1,0 mill. Et enigt udvalg afviste et projekt til 1,6 mill. Udvalget modtog så et projekt på 1,8 mill., som ikke alene indeholdt en SFO-del, men også en udvidelse af Aalbæk Skole med et grupperum. Overskridelsen på 0,8 mill. fandt et flertal i BKU for groft og indstillede et projekt til 1,3 mill., som Socialdemokratiet desværre ikke kunne stemme for. Projektet til 1, 3 mill. opfylder alle de pædagogiske mål, man arbejder med på Ålbæk Skole. Man får en SFO på mere end 200 m2, og som kun er ca. 25 m2 mindre end projektet til 1,8 mill. Du nævner et antal socialdemokrater, som vi skal takke for, at SFO kommer op at stå. Det må stå for din regning. Søren Kjellbergs rolle har jeg observeret som forfatter til et par læserbreve i Avisen. I mere end 2 år har jeg deltaget i ikke så få møder vedr. SFO, men jeg har ikke set Søren Kjellbergs person blot i nærheden af projektet. Pia Knudsen - det er OK, at du føler trang til at gå efter min person. Politikere må som bekendt jages hele året. Prøv dog næste gang at sætte dig lidt mere ind i sagsbehandlingen.